Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri

Cüneyd Bağdadi Hazretleri kimdir? Cüneydi Bağdadi Hazretleri nasıl bir mizac ve ahlaka sahipti? Cüneydi Bağdadi nerede doğdu, eğitimi nereden aldı? Cüneyd Bağdadi hakkında bilgiler yazımızda

Evliyanın büyüklerindendir. Tasavvuf ehlinin çok tanınmışlarından olup, Seyyid-üt-Tâife denmekle meşhurdur. Hocasına ait olan evin bir odasında kalırdı. Her an Allâhü Te’âlâ’yı hatırlardı. Seccadesi üzerinde, sabaha kadar “Allâh, Allâh” der, aynı abdestle sabah namâzını kılardı. Bu hâl senelerce böyle devam etti.
Tasavvufu, dayısı Sırrî-yi Sekatî’den öğrendi. Asrının kutbu idi. Binlerce velî yetiştirdi. Otuz defa yaya olarak hacca gitti. Kerametleri, nasihâtleri, hikmetli sözleri ve ihlâslı amelleri ile meşhur oldu. Zahirî ilimleri, İmâm-ı Şâfiî (rh.a.)’in talebelerinden Ebû Sevr (rh.a.)’den öğrendi.
Otuz sene cemaatle namâzda ilk tekbiri kaçırmadı. Namâzda kalbine dünya düşüncesi gelse, o namazı tekrar kılardı. Daima Allâhü Te’âlâ’yı hatırlardı. Her gün 400 rekât namâz kılardı. Otuz yıl yatsı namâzından sonra hiç uyumadan ibadetle meşgul oldu.
Kendisine gelip duâ talep edenlere Cüneyd-i Bağdâdî (k.s.) hazretleri şöyle duâda bulunurdu: “Cenâb-ı Hâkk, kendisine kavuşturan şeyleri yapmayı nasip etsin! Cenâb-ı Hâkk zenginliğini kalbine koysun! Seni bütün kötülüklerden alıp, kendisiyle meşgûl kılsın! Sana büyük edep ihsân etsin! Kalbinden râzı olmayacağı şeyi çıkarıp rızâsını koysun. Seni kendine varan en güzel ve doğru yola iletsin.”
Bir zât rüyasında Efendimiz (s.a.v)’i gördü. Cüneyd-i Bağdâdî (k.s.) da yanlarındaydı. Bu sırada biri gelip, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e bir suâl sordu. Efendimiz (s.a.v); “Bunun cevabını Cüneyt’ten iste. O cevâp versin.” buyurdular. Cüneyd-i Bağdâdî (k.s.); “Yâ Resûlallâh! Sizin mübarek huzurunuzda ben nasıl konuşabilirim?” deyince, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz; “Diğer peygamberler ümmetlerinin tamamı için ne kadar öğünüyorlarsa, ben de, Cüneyt ile o kadar öğünürüm.” buyurdular.


(Evliyalar Ansiklopedisi, 1006-1007.s.)