Cömertlere Büyük Müjde!

Hadîs-i Şerîfte şöyle buyurulmuştur: “Kıyâmet gününde dört sınıf insan hiç hesâb görmeksizin cennetin kapısına gelirler. Bunlar haccını bozmaksızın hac yapan hacı, savaşta şehid düşen şehîd, cömertliğine asla riyâ karıştırmayan cömert ve ilmiyle amel eden âlim. Bunlar, kimin ilk önce cennete gireceğini aralarında konuşurlar. Onların aralarında adâletle hüküm etmesi için Allâhü Te‘âlâ Hazretleri, Cebrâil (a.s.)’ı gönderir.
Cebrâil (a.s.) şehîde sorar: “Sen dünyada ne yaptın ki onun sebebiyle böylece herkesten önce cennete girmek istiyorsun?” Şehîd: “Ben Allâhü Te‘âlâ Hazretleri’nin rızâsı için savaştım ve şehîd oldum!” der. Cebrâil (a.s.) yine sorar: “Sen Allâh (c.c.) yolunda öldürülen kişilerin, cennete gireceklerini kimlerden işitip öğrendin?” Şehîd: “Âlîmlerden!” der. Cebrâil (a.s.): “Edebini muhâfaza et! Sana ilim öğreten kişilerin önüne geçme!” der. Sonra Cebrâil (a.s.) aynı soruyu Hacı ve Cömert kişilere de sorar:”Sen dünyada ne yaptın? Ta ki onun sebebiyle cennete girmek istiyorsun?” Hacı: “Bin bir zahmetle haccettim! Haccıma fesâd (bozacak birşey) karıştırmadım. Haccıma riâyet ettim!” der. Cebrâil (a.s.): “İfsâd etmeksizin haccetmenin karşılığının cennet olduğunu kimlerden öğrendin?” Hacı: “Âlimlerden!” der. Cebrâil (a.s.), cömert kişilere sorar: “Sen dünyada ne yaptın ki onun sebebiyle herkesten önce cennete girmek istiyorsun?” der. Cömert: “Helâlden kazanmış olduğum malı içine gösteriş katmaksızın Allâh (c.c.) rızâsı için, Allâh (c.c.) yolunda, İslâm Dîninin kalkınması için infâk ettim!” der. Cebrâil (a.s.) ona; “Helâldan kazanılan malın Allâh (c.c.) yolunda infâk etmenin ve cömert olmanın karşılığının hesâbsız olarak cennet olduğunu kimlerden öğrendin?” der. O da: “Âlimlerden!” der. Bunun üzerine Cebrâil (a.s.) her ikisine de: “Edebinizi koruyun! Size ilim öğretenlerin önüne geçmeyin” der. Böylece Cebrâil (a.s.) önce âlimin cennete girmesi için hükmetmiş olur.
Sonra âlim şöyle der: “Allâhım! Sen biliyorsun ki ben ilmi ancak cömertlerin cömertliklerinin sâyesinde tahsil ettim! Sen çalışan ve sâlih amel edenlerin amellerini aslâ zâyi etmezsin!” der. Allâhü Te‘âlâ Hazretleri de: “Âlim doğru söyledi! Ey Rıdvân, cennetin kapısını aç önce cömertler girsinler.” der.
(İsmâîl Hakkı Bursevî Hazretleri, Rûhu’l-Beyân Tefsiri, 9.c., 681-683.s.)