Çocukların Manevi Eğitimi

İhmale Gelmeyen Eğitim: Çocukların Manevi Eğitimi

Çocukların birtakım ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar karşılanmadan çocukların sağlıklı olması mümkün değildir. Beslenme, sevilme, sevme, eğitilme, güvende olma, öğretilme, manevi eğitim gibi ihtiyaçların giderilmesi sağlıklı bir çocuk için çok önemlidir. Bu yazımızda sadece “Çocukların Manevi Eğitimi” ihtiyacı üzerinde durmak istiyoruz. 

Dinimiz, bizlere meşru şekilde evlenerek temiz bir nesil yetiştirmeyi emretmektedir. Bu yükümlülükle, kıyamete kadar Müslüman neslinin devam etmesi hedeflenmiştir. Çocuklarımız, Allâh (c.c.)’un bize bahşettiği en güzel birer nimeti, hediyesi ve emanetidir. Bunun için Allâh (c.c.) bizleri, bu emaneti en güzel şekilde yetiştirip muhafaza etmekle yükümlü tutmuştur.

Çocuklara karşı olan sorumluluğumuza işaretle Cenâb-ı Hakk, “Ey imân edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allâh (c.c.)’un kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır.” (Tahrîm s. 6) buyurarak, onların asıl yaratılış gayeleri doğrultusunda dünya ve ahiretteki kurtuluşları için çalışmamızı emretmiştir. Aynı konuya işaretle Hz. Peygamber (s.a.v.) de, “Hepiniz çobansınız, hepiniz sürünüzden sorumlusunuz.” buyurmuşlardır. (Buharî)

İslâm eğitimcileri, çocukların eğitimine daha evlenmeden önce, hayırlı bir anne-baba adayı seçimi ile başlanması gerektiğini ifade ederler. Evlilikten sonra ise, çocuk doğup büyümeye başladıktan itibaren anne babanın asıl eğitim sorumluluğu başlamaktadır. Bu bağlamda, eğitim çağına göre çocuklarımızı, dünyevi bilgilerin yanı sıra dinî bilgilerle de donatıp manevi bir bilinç kazandırmalıyız. Dinimizin inanç esaslarını, akıllı ve ergen yaşa gelmiş bir müminin dinî görev ve sorumluluklarını, örneğin Kur’an okumayı, namaz kılmayı, oruç tutmayı, camiye ve cemaate gitmeyi onlara öğretip, bu sorumluluklara alıştırmalıyız. Milli değerlerin yanı sıra, Allâh (c.c.), Peygamber (s.a.v.), Kur’an, Ehl-i Beyt ve Sahabe (r.a.e.) sevgisi gibi manevî değerlerin sevgisini de onlara aşılamalıyız.

(Ahmet Gelişgen, DİB, “Kur’an’dan Öğütler 1, 2” adlı kitapta yer alan, “KUR’AN, NAMAZSIZ NESLİN TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİYOR!” başlıklı makaleden alıntılanmıştır. II/134). Makalenin geliştirilmiş şekli için bkz. https://www.ahmetgelisgen.com/Makale-Detay.aspx?ID=255#20200502101 .