Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyorlar ki: “Kim, namazın ilk tekbirini imâmla beraber alarak 40 gün boyunca namazlarını cemaatle kılarsa, Allâh (c.c.) o kimse için iki berât yazar. Birisi nifâktan (münafıklıktan) uzak olma berâtı, diğeri de cehennemden kurtulma berâtı.” Cemaati asla terk etmemelidir. Özellikle sabah namazını cemaatle kılmaya gayret etmelidir. Cemaatle kılınan namazın sevâbı, tek başına kılınan namazın sevâbından 27 kat fazladır.

Sabah namazını cemaatle kılmak, yatsı namazını cemaatle kılmaktan efdâldir. Yatsı namazını cemaatle kılmak ise diğer vakitleri cemaatle kılmaktan efdâldir. Namazlar içinde en efdâli ise ikindi namazıdır. Hadîs-i şerîfte şöyle buyuruluyor: “Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, gecenin yarısını ibâdetle geçirmiş gibi olur. Kim de sabah namazını cemaatle kılarsa, gecenin tamamını ibâdetle geçirmiş gibi olur.” (Müslim)

Cemaatle namaz kılmak için mescide, camiye giderken acele etme. Yavaş yavaş, ağır başlı ve vakarlı bir şekilde yürü. Yolda şu duâyı oku: “Allâhümme bihakkıs sâilîne aleyke ve bihakkı râğıbiyne ileyke ve bihakkı memşâye hazâ ileyke. Feinnî lem ahrüc eşeren ve lâ betaren ve lâ riâen ve lâ süm aten. Bel haractü ittikaae sahatıke vebtiğâe merzâtik. Fees elüke en tengızenı minen nâri ve en tağfire lî zünûbî. Fe innehû lâ yağfirüz zünûbe illâ ente.” Mânâsı: “Allâh’ım! Senden isteyenlerin hürmetine, sana yönelenlerin hürmetine, senin beytine şu yürüyüşüm hürmetine senden istiyorum. Ben evimden nankörlük ve gösteriş için, şiddetle ve insanlar beni övsünler için çıkmadım. Senin gadâbından korktuğum için ve rızana kavuşmak için çıktım. Senden, beni ateşten kurtarmanı ve günâhlarımı affetmeni istiyorum. Çünkü senden başka günâhları affedecek kimse yoktur; ancak sen affedersin.”

(İmâm Gazâlî (r.âleyh), Nasıl İyi Bir Kul Olunur?, s.121-123)

 

Bir Yorum Bırak