Büyük Cemaate Katılmak

Büyük Cemaate Katılmak başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.

Efendimiz (s.a.v.) ’in bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biri de şudur: Namazlarımızı küçük cemaatten çok, büyük cemaatle kılacağız; küçük cemaatlerle yetinmeyeceğiz. Ancak şer’î mazeretimi olduğu takdirde küçük cemaatle namaz kılmakta bir sakınca yoktur. Fakat küçük cemaatle iktifâ ettiğimizde Allâh (c.c)’un daha çok sevdiği fiili yapmamaktan ötürü kendisine istiğfârda bulunmalıyız. Burada şu hakikât ortaya çıkıyor: Bizi cemaatle namaz kılmaya sevk eden etken, sevâp kazanmak değil de, Allâhü Teâlâ ’nın sevgisi olmalıdır. Hâkk Teâlâ, Davûd (a.s.)’a vahyederek şöyle buyurur: “Ey Davûd! Cennet sevgisi veya cehennem korkusuyla bana ibâdet edenden daha zalim kimvardır? Eğer cennet ve ateşi yaratmasaydım itaat edilmeye layık olmaz mıydım?”

İmâm Ahmed ve İbn Hüzeyme (r.a.e.) şu hadîsi rivayet ederler: “Erkeğin bir erkekle namaz kılması, kişinin tek başına namaz kılmasından üstündür ve yine kişinin iki kişi ile namaz kılması, bir kişi ile namaz kılmasından daha üstündür.”

Kişiler çoğaldıkça kılınan namazı Hâkk Teâlâ daha çok sevmiş olur. Bu sebepledir ki Allâh ehli, büyük cemaatlerle namaz kılmaya özen göstermişlerdir. Zira Hâkk Teâlâ büyük kalabalıklarla kıldığımız namazımızı sever ve ister. Nitekim o büyükler, kendi nefislerinin rahata kavuşması için değil de, Allâh (c.c)’un affetmeyi sevdiğini bildikleri için Allâh (c.c.)’un kendilerini affetmesini isterler. Bu konuda Bezzar (r.âleyh) şu hadîsi rivayet eder: “İki kişinin cemaat olarak namaz kılmaları, dört kişinin münferiden namaz kılmalarından Allâh (c.c.) katında daha üstündür. Yine dört kişinin cemaat olarak kıldıkları namaz, sekiz kişinin münferiden kıldıkları namazlarından daha değerlidir. Sekiz kişinin cemaat olarak kıldıkları namaz da yüz kişinin münferiden kıldıkları namazlarından daha mâkbuldür.” Allâh (c.c.) daha iyisini bilir.

(İmâm Şaranî, Büyük Ahidler, s.104-106)

Bir Yorum Bırak