Aziz Şehit İskilipli Atıf Hoca

Aziz Şehit İskilipli Atıf Hoca başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.

1876’da Çorum’un Tophane köyünde doğan Atıf Efendi, İlk tahsilinin ardından İstanbul’a gelmiş, 26 yaşında iken 1902’de en iyi derece ile icâzet almıştır. 1902’de imtihânla Dârü’l-Fünûn (Üniversite)’nin “ilahiyat” kısmına ikinci olarak girmiştir. Üç yıl sonra üniversiteyi bitirip Kabataş Lisesi “Arapça” muallimliğine tayin edilmiştir. 1910’da Medreseler Müfettişi olmuştur.
Bu arada Çorum’dan aday olup mebus seçileceği sırada ittihatçıların hıyanetine maruz kalarak, 31 Mart Vak’ası’nda ve Mahmut Şevket Paşa’nın katlinde dahil olduğu ileri sürülüp beş buçuk yıl sürgün hayatı yaşamıştır. İttihatçıların devleti batırmaları sonucu İstanbul’a dönmüş ve Şeyhülislâmlığa verdiği istida ile 1 Ocak 1919’da Dârü’l-Hilâfet’l-Aliyye Medreseleri İbtidaî Dahil Medresesi genel müdürü olmuştur.
1340 (1924) tarihinde “Frenk Mukallitliği ve Şapka” adlı bir risale yazmış ve neşrinden 1,5 yıl sonra evinden alınıp Polis Müdüriyetine getirilmiştir. Akabinde Giresun İstiklâl Mahkemesi’ne sevk ile burada muhakeme edilmiştir. Kitabın yazılmasından sonra, yani 25 Kasım 1925’te çıkan Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun’a muhalefetten mahkeme edilmişse de suç unsuru bulunmadığından serbest bırakılmıştır. Fakat akabinde Ankara İstiklâl Mahkemesi tarafından tekrar tutuklanmıştır. Yeni rejim kurban istediğinden Atıf Efendi, zorla suçlu çıkarılmış ve 3 Şubat 1926’da yapılan muhakemede, mahkeme başkanı müdafaasını isteyince: “Hacet yok, efendim. Müdafaa etmeyi gerektirecek bir günâhımız olmadığı esasen ortaya çıkmıştır. Vicdanınızın vereceği hükme intizâh ediyorum.” demiştir.
Aslında, müdafaa hazırlanmış fakat rüyasında Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’i görüp, O (s.a.v.)’in “Kendisine kavuşmaktan kaçınıp, müdafaa hazırlamakla mı meşgul” olduğu tarzındaki hitabı karşısında bundan vazgeçmiştir, idama mahkûm edilmesi üzerine 4 Şubat 1926 Perşembe günü şafağında hükmü infâz edilmiştir.
(www.mevlanatakvimi.com)