Ashabı Kehf’in İsimlerini Ezberleyelim

Ashab-ı Kehf, Mağarada uzun süre uyuyarak Allah tarafından korunan gençlerdir. Ashab-ı Kehf kimdir? Ashab-ı Kehf isimleri ve kıssası nedir? Konuyla ilgili tüm detayları sizler için derledik.

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyuruyorlar ki:

“Evlatlarınıza Eshab-ı Kehf’in isimlerini öğretiniz. Çünkü onların isimleri:

  1. Bir binada bulunursa, o bina yanmaz,
  2. Bir eşya üzerine yazılırsa, o eşya çalınmaz,
  3. Bir hayvan üzerinde bulundurulursa o hayvan kaçıp gitmez,
  4. Yangında bir bez parçası üzerine Eshab-ı Kehf’in isimleri yazılıp ateşin ortasına atılsa yangın söner,
  5. Çok ağlayan çocuğun beşiğinde başının altına konulsa, çocuk ağlamaz,
  6. Çekirge için, bir kâğıt üzerine yazılıp bir ağaca takılıp tarla ortasına dikilirse çekirgeler gider,
  7. Hamile kadının sol oyluğuna bağlanırsa, doğum kolay olur,
  8. Uyuyamayan bir kimseye, Haşr Suresinin sonunda “Lev enzelnâ”dan başlayarak 4 âyet, arkasından da Eshab-ı Kehf’in isimleri okunursa, o kimse uyur.” Eshab-ı Kehf’in İsimleri:

1. Yemlîhâ 2. Mislînâ 3. Mekselînâ 4. Mernûş 5. Tebernûş 6. Şâzenûş 7. Kefeştatayyûş 8. Kıtmîr (Köpeklerinin ismidir).

İngiliz Büyükelçisi, eski Müslüman-Türk evlerinin dış duvarlarına asılan, “Eshabı Kehf ve Yâ Hâfız Ey Muhâfaza eden, koruyan Rabbimiz” levhalarını görünce dayanamamış ve Keçecizâde Fuad Paşa’ya bunların ne olduğunu sormuş.

Fuad Paşa, İngiliz’in tam anlayacağı dille cevap vermiş: “O gördükleriniz, Osmanlı sigorta şirketinin levhalarıdır.”

(Hazînet-ül Esrar, s. 84–85; Ruh-ul Beyan c.5  s. 233)