Ahir Zaman Fitneleri

Ahir Zaman Fitneleri. Hadîs-i şerîflerde zamanın bozulacağı, bozulan zamanda insanlığın ve mü’minlerin de bozulacağı haber verilmiştir.

Efendimiz (s.a.v.)’in ümmetinin geleceği ile ilgili endişeleri olmuştur. Hadîs-i şerîflerde zamanın bozulacağı, bozulan zamanda insanlığın ve mü’minlerin de bozulacağı haber verilmiştir. Efendimiz (s.a.v.)’in ümmetinin geleceği ile ilgili haberlerini incelediğimizde bugün bu haberlerle yüz yüze olduğumuzu görmekteyiz. Hz. Ali (r.a) şöyle anlatıyor: Resûlullâh (s.a.v) bir gün şöyle buyurdular: “Ümmetim on beş şeyi yapmaya başlayınca onlara büyük belânın gelmesi vâcip olur!”
Yanındakiler: “Ey Allâh Resûlü (s.a.v.) Bunlar nelerdir?” diye sordular. Efendimiz (s.a.v) şöyle sıraladı:

💰1. Ganimet tedâvül eden bir metâ haline geldiği zaman, (yani milli servet, fakir fukaraya uğramadan sadece zengin ve mevki sahibi kimseler arasında dolaştığı zaman),*

🛅2. Emânet ganîmet gibi görülüp hıyânet edildiği zaman,

👝3. Zekât, ibadet olarak görülmeyip büyük bir yük ve angarya olarak görüldüğü zaman,

❗4. Kişi, (gayr-i meşrû işlerde) kadınına itaat ettiği zaman,

❗❗5. Kişi, annesine karşı itaatsizlikte bulunduğu zaman,

🚩6-7. Kişi, arkadaşına iyilikte bulunduğu, babasına kaba davrandığı zaman,

🕌8. Mescitlerde sesler yükseldiği (yani huşû kaybolduğu) zaman,

👔9. Bir milletin idârecisi en alçakları olduğu zaman,

🏴‍☠️10. Bir kişiye şerrinden korkularak hürmet edildiği zaman,

🍾11. Çeşitli isimlerle îmâl edilen içkilerin serbestçe içildiği zaman,

🧶12. İpek elbiselerin erkekler tarafından giyildiği zaman,

🎙13. Şarkıcı kadınlara alâka arttığı zaman,

🎸14. Çalgı aletlerine alâka arttığı zaman,

❌15. Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri, önceden gelip geçenlere lânet ettiği zaman,

İşte o halde artık kızıl rüzgârı, yere batışı veya domuz ve maymunlara çevrilmeyi, zelzeleyi ve gökten taş yağmasını bekleyin. Ondan sonra birbiri ardınca pek çok alâmetler zuhûr eder ve bunlar ipi kopan eski bir gerdanlığın art arda düşen taneleri gibi birbirini tâkip ederler.” (Tirmizî)