Abdestte Vesveseye Düşmeyelim

Abdestte Vesveseye Düşmeyelim başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.

Hanefi mezhebine göre; yellenme olup olmadığı konusunda şüpheye düşenler veya bu konuda vesveseli olanlar, ses veya koku olmadıkça abdestlerinin bozulmadığını bilmelidirler.
Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.), “Biriniz karnında bir şey hisseder de ondan bir şey çıkıp çıkmadığını kestiremezse, ses işitmedikçe veya koku duymadıkça mescitten, namazdan çıkmasın.” buyurmuştur. (Müslim)
Burnun koku hissetmesi veya kulağın bir ses duymasından maksat, abdestin bozulduğunu kesin olarak bilmektir. Yoksa ses duymadığı veya koku hissetmediği halde yel çıkardığını bilen bir kimsenin abdesti bozulur. Çünkü çıkan her yelde mutlaka koku yada ses olacak diye bir şart yoktur.
Kesin bir şekilde yellendiğini bildiği halde, “sesini ve kokusunu almadım” deyip, abdest almamak da tehlikelidir.
SUAL: Kusmak abdesti bozar mı?
CEVAP: Hz. Peygamber (s.a.v.)’in, kusmaktan dolayı abdest aldığı rivâyet edilmiştir. (Tirmizî) Ancak bunun ağız dolusu olması gerekir. Ağız dolusu kusulan şey, ister yemek ister safra ister kan olsun abdesti bozar. Balgam ise tükürük hükmünde olup abdesti bozmaz.
Ağız dolusu sayılmanın ölçüsü, gelenin zorlanmadan tutulamayacak bir durumda olmasıdır. Bulunduğu ortamı değiştirmeden birden fazla kusma halinde toplamı ağız dolusu olan kusmukla da abdest bozulur. Şâfiîlere göre ise kusmakla abdest bozulmaz.
(Mâverdî, el-Hâvî, c.1, s.199-200)