Zilhicce ayı Hicri takvimin son ayıdır. Bu ayda ilk on gün diğer günlerden üstün tutulmuştur. Bu yazımızda sizlere bu meseleyi açıklamaya özen göstereceğiz, Zilhicce ayının ilk on gününden bahsedeceğiz.

Zilhicce Ayının İlk On Günü

İbn-i Abbâs (r.a.): “Âdem (a.s.)’ın tevbesini, Allâhü Te‘âlâ, Zilhicce’nin onuncu günü kabûl eyledi. İbrâhîm (a.s.) da aynı günde hillete kavuştu; mâlını misâfir, oğlunu kurbân ve kalbini Rahmân için bezleyledi. Tam tevekkül ancak İbrâhîm (a.s.) için doğrulandı. İbrâhîm (a.s.) Zilhicce’nin ilk on gününde Kâ‘be’yi binâ eyledi. Mûsâ (a.s.)’a da Allâhü Te‘âlâ, yine aynı günlerde münâcaat ile ikrâm eyledi. Dâvud (a.s.) da Zilhicce’nin onuncu günü bağışlandı. Övünme gecesi de Zilhicce’nin ilk on günündedir.” diye Resûlullâh (s.a.v.)’den haber vermişlerdir. Bazıları da Kur’ân-ı Kerîm’in, Resûlullâh (s.a.v.)’e ilk gelişi de Zilhicce’nin onunda sabahleyin oldu dediler. Bey‘at-ı Rıdvân da Hudeybiye de Zilhicce’nin ilk onunda oldu. Tevriye, Arefe, Kurbân bayrâmı, Haccu’l-ekber de Zilhicce’nin ilk on günündedir. Ebû Sa‘îd el-Hudrî (r.a.)’den rivâyet edilen Hadîs-i Şerîf’te: “Ayların efendisi ve üstünü Ramazân ayıdır. Ondan daha üstünü, Haccu’l-ekber ve Kurbân bayrâmının bir araya geldiği Zilhicce’nin onuncu günüdür.” diye buyurulmuştur. Hz. Âişe Sıddîka (r.anhâ) şöyle buyurmuşlardır: “Resûlullâh (s.a.v.) zamanında teğannî ve nağmeyi seven bir kimse vardı. Zilhicce ayı görününce oruç tutardı. Bu hâl Resûlullâh (s.a.v.)’e ulaşınca, o adamı huzûrlarına çağırdılar ve “Seni bu günlerde oruç tutmağa mecbûr eden sebeb nedir?” buyurdular. O kimse de: “Yâ Resûlallâh! Şu günler, meşâ‘ir ve hacc günleridir. Hâcıların duâlarına ortak olmağı Allâhü Te‘âlâ’dan istedim.” dedi. Resûlullâh (s.a.v.) de ona: “Zilhicce’den oruç tuttuğun her gün için bir köle âzad etmiş, ondan önce bir sene ve sonra bir sene oruç tutmuş gibi sevâb vardır.” diye tebşîrâtta bulundular. İbni Abbâs (r.a.)’dan rivâyet edilen Hadîs-i Şerîf’te ise: “İçinde oruç tutulacak ve sâlih ameller işlenecek günler içerisinde Allâhü Te‘âlâ katında Zilhicce’nin ilk on günündekilerden daha sevgili yoktur.” diye buyurulmuştur.

Hz. Câbir (r.a.) de Cenâb-ı Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’den: “Bir kimse Zilhicce’nin ilk dokuz günü oruç tutsa Allâhü Te‘âlâ hergünkü orucu için tam bir yıl oruç tutmuş gibi sevâb yazar.” diye müjdeler verdiklerini rivâyet eylemişlerdir.

Bir Yorum Bırak