Zekât, müslüman olmayanlara verilmez. Onlardan da ancak:
1— Yoksulluk çeken fakirlere,
2— Hiç bir şeyleri bulunmayan düşkün miskinlere,
3— Zekât işinde çalışanlara,
4— Kalpleri müslümanlığa ısındırılacak, alıştırılacak olan­lara,
5— Esirlikten kurtulacak kölelere,
6— Borç içinde kalmış borçlulara,
7— Allah yo­lunda açılan cihâdlara katılanlara,
8— Yur­dundan ve servetinden uzak, yolda belde kal­mış olanlara verilir. (Tevbe: 60)
Zekât ve sadakanın, helâlinden temiz mal­lardan verilmesi gerekir.
Zekâtı verilmeyen malların akıbeti:
Zekât ve sadakası verilmeyen mallar, yok olmağa mahkûmdur.
Bir hadîs-i şerife göre: «Her gün, her sa­bah, iki melek inip birisi, «Yâ Rab! (Zekât ve sadakasını vererek) malını harcayana, harca­dığının yerine yenisini ver!» der. Öbürüsü de «Yâ Rab! (Zekât ve sadaka hakkını ödemeye­rek) malını sıkana da malının telefini ver!» der.»