Ebû Ümâme (r.a.)’in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resûlullâh (s.a.v.) Veda Haccı’nda şöyle buyurmuşlardır:
“Allâh’a karşı takva üzere olun, emirlerine yapışıp yasaklarından kaçının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekâtını verin, verilen emirlere itaat edin, Rabbinizin cennetine girin.” (Fethu’l-Kadîr)
Zekât insanın kulluktaki sadâkatine delâlet eder. Onun için zekâta “sadaka” da denilir. Zekâtın gizli değil açıktan verilmesi efdaldir. Zekât farz olduğundan açıktan verilmekle gösteriş olmaz, hatta açıktan verildiğinde başkalarına da güzel örnek olunmuş olur.
Bir hadis-i şerifte “Mallarınızı zekât vererek koruyunuz, hastalıklarınızı sadaka ile tedavi ediniz, belâ dalgalarını duâ ve niyaz ile karşılayınız” buyrulduğu üzere, zekât sayesinde servet korunmuş olur.
Zekât ve sadaka verenlerin mal ve canlarında bir feyiz ve bereket, bir sıhhat ve afiyet yüz gösterir. Bunun çok üstünde olarak da zekât veren insanlar Allâh (c.c.)’ün rızasını kazanıp nice manevî mükâfatlara kavuşur, nice manevî tehlikelerden kurtulurlar.
Zekât sayesinde insan cimrilikten kurtulur ve kendisinde yüksek duygular meydana gelir. Zekât veren kimseler fakir ve muhtaçların sıkıntılarını giderdikleri için onların övgü, sevgi ve dualarına kavuşurlar.
Allâhü Te’âlâ, Kur’an-ı Kerîm’de 32 yerde zekâtı namazla beraber zikretmiştir. Bundan anlaşılıyor ki, namazla zekât arasında çok sıkı bir bağ vardır.
Zekât kesin bir farzdır, onun için zekâtı inkâr eden kâfir olur. Peygamberler (a.s.)’e zekât farz değildir. Çünkü zekât malın kiridir ve kirlenen kimseler için manevî bir temizliktir. Peygamberler (a.s.)’de ise böyle bir şey olmaz.
(Muhammed Alâüddîn b. İbni Âbidîn,el-Hediyyetü’l Alâiyye, s.453-454)