YEMEKTE UYMAMIZ GEREKEN KURALLAR

“Yemeğe başlayan kimse, Bismillah desin. Bismillah demeyi unutursa hatırlayınca, “Bismillahi evvelehü ve ahirehü”
desin.” (İbn Mace) “Ya Alî yemeğe tuz ile başla. Yemeğe tuz ile başlamak ve bitirmek yetmiş derde devadır. Sağ elinizle yiyiniz, sağ elinizle içiniz, sağ elinizle alınız ve sağ elinizle veriniz. Çünkü şeytan sol eliyle yer, sol eliyle içer, sol eliyle verir ve sol eliyle alır.” (İbn Mace) “Ekmeğe saygı gösteriniz. Çünkü Allâhü Te‘âlâ onu semanın bereketlerinden indirmiştir. Sofraya düşeni alıp yiyen genişlik ve bolluk içinde yaşar. Çoluk çocuğu sıhhatli olur. Bir yere dayanarak yemek yemeyiniz.” (Buhârî) “Peygamber (s.a.v.) Efendimiz hiçbir yemeğe kusur bulmazdı, canı çekerse yerdi, çekmezse bırakırdı.” (Buhârî) “Yemeği soğutun! Zira sıcak yemek, bereketsiz olur.” (Taberânî) (Kişi midesinin) “Üçte birini yemek, üçte birini su, üçte birini de nefesine ayırsın.” (Tirmizî) “Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz, üç parmakları ile yemek yer ve yemeğin bitiminde, o üç parmağını yalardı.” (Ka’b bin Malik) “Biriniz bir şey yerken bir parçası yere düşerse, onu alıp üzerindeki bulaşanı giderip yesin. Şeytana bırakmasın.” (İbn Mace) “Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, yiyeceklerin, içeceklerin ve hurmanın içine üfürülmesini (nefes verilmesini) yasakladı.” (Taberânî) “Peygamber (s.a.v.) Efendimiz ayakta su içmekten ve yemek
yemekten nehy etmiştir.” (Bezzar, Ebû Ya’la) “Kim bir tabakta yemek yiyip de sonra o tabağı (ekmekle
veya eliyle iyice sıyırarak) yalarsa, o tabak onun için Allâh’tan mağfiret diler.” (Tirmizî) “Allâh, bir şey yiyip içtikten sonra kendisine hamdeden kimseden râzı olur.” (Müslim, İbn Mace) Peygamber (s.a.v.) süt içti, su getirtip ağzını çalkaladı ve şöyle dedi: “Bunda yağ vardır.” (Tirmizî, Buhârî, Ebû Dâvud) “Azı dişlerin arasında kalan yemek kırıntıları dişleri zayıflatır.”
(Taberânî)