Cenab-ı Allâh Kur’an’da: “Yeyiniz içiniz, fakat israf etmeyiniz.” diye emretmiştir. (A’raf s.31) Peygamber (s.a.v.) israftan, çok yemekten ve haram yemekten men etmiştir. Yeme içme konusundaki tavsiyeleri kısaca şöyle özetlenebilir: “Yemeyi acıkmadan yemeyiniz. Mideyi üçe ayırınız ve doymadan sofradan kalkınız.” – “Yemeğin bereketi, önce ve sonra elleri, ağzı yıkamaktır.” (Tirmizi, Et’ime 39)
– “Yemek yemeden önce Besmele çekiniz, sağ elle yeyiniz ve önünüzden yeyiniz.”
-“Helalden yeyiniz” -“Kızgın yemeyiniz, yemeğe üflemeyiniz.” -“Lokmaları küçük tutunuz.” -“Çok yemeyiniz. – “Yemek yerken konuşmayınız.” “Artık bırakmayınız, israf etmeyiniz.” “Yerken acele etmeyiniz, iyice çiyneyiniz.”
Hz. Peygamber (s.a.v.) yemek yerken oturarak ve bir yere dayanmadan yemeyi tavsiye etmiştir. Şöyle buyurur: “Bir yere dayanarak yemek yemem.” (R.Salihın 749)(Ramuz, elEhadis 545/13)
Peygamber (s.a.v.) çok yemekten men etmiştir. Bir gün göbekli biri ile karşılaşmış, parmağı ile şişmiş göbeği dürterek “Bu böyle olmamalıdır.” Demiştir. Bu konuda şu hadisleri zikredebiliriz:
“Dünyada çok yiyenler, ahirette aç kalacaklardır.” (Tirmizi, Kıyamet 37)
“İbadet az yemektedir.” (Ramuz, el-Ehadis 195/9)
“Yemeyi çok yemekten sakınınız.”(Ramuz, el-Ehadis 177/2) “Her hastalığın başı karnı fazla doldurmaktır.” “Her hastalığın başı karnı fazla doldurmaktır.” “Her hastalığın başı karnı fazla doldurmaktır.” (Ramuz, el-Ehadis 72/10) “İnsanoğlu karnından daha zararlı bir kap doldurmamıştır.” (İbni Mace, Et’ime 50)
“Ümmetim için çok korktuğum şey; çok yiyip karınlarının büyümesi, çok uyumaları, tembellik ve inanç zayıflığıdır.” (Ramuz el-Ehadis:20/10)
(Mustafa Öselmiş, Tıbb-i Nebevî, s.40-42)