Cenâb-ı Hakk’ın mahlûklarının birbirine nisbetle olan derece ve efdaliyeti şu suretledir:
1) Alelıtlak bütün mahlûkatın efdali Hz. Muhammed (S.A.V.)’dir.
2) Diğer peygamberler,
3) Meleklerin büyükleri,
4) Peygamberlerin gayri, umûm insanlar,
5) Büyük meleklerden başka, umûm meleklerin efdalidir. Hz. Muhammed (S.A.V.) ise bütün insanların, bü­tün peygamberlerin ve meleklerin efdali ve Allah (c.c.)’ın en sevgili bir kuludur. Allah (c.c.)’ın yarattıkla­rının ve insanların en büyüğü O (S.A.V.)’dur. O’ndan büyük gelmemiş ve hiç gelmeyecektir.
Hz. Muhammed (S.A.V.) son peygamberdir. Allah (c.c.) O’nu peygamber gönderdikten sonra o kapıyı ka­patmıştır. Artık bir peygamber ve yeni bir din gelmeye­cektir.
Hz. Muhammed (S.A.V.)’in peygamberliği umû­midir. Bütün dünyayadır. O (s.a.v.)’in din ve şeriatı, ev­velki şeriatları, evvelki kitapların ahkâmını neshetmiştir. Kur’ân’ın hükmü ise umumî ve bakidir. Bunun için bütün insanlığın Hz. Muhammed (s.a.v.)’e inanmaları, O’nu tanımaları ve O’nu her şeylerinde örnek, almaları gerekir.
(İslâm Din, A. H. A. sh. 89)