Bu yazımızda guslün insanların görmeyecegi bir yerde

yapılması, yalnızken çıplak bir şekilde gusledilebileceği

ve bu durumda bile örtülü olarak yıkanmanın müstehap

olduğu hususları incelenecektir.

İbn Abbas (r.a.)’in rivayetine göre Resûlullâh (s.a.v.)

şöyle buyurmuştur:

“Allah size çıplaklığı yasaklamıstır. Büyük abdest,

cinsel ilişki ve gusletmek olmak üzere üç durum dışında

sizden ayrılmayan Allah’ın meleklerinden utanın.

Biriniz çıplak bir arazide gusledeceği zaman elbisesine

bürünsün, bir duvarı ya da devesini siper

alarak yıkanmak suretiyle kendisini gizlesin.”

Bu anlamdaki bir diğer hadiste de şöyle buyurulur:

“Dört haslet peygamberlerin sünnetindendir: Hayâ,

güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek.”

(Tirmizî, Ahmed b. Hanbel) Hayâ güzellik, hayâsızlık

çirkinliktir.

Hadîste meleklerden utanılması emredilmekte ve çıplaklık

yasaklanmaktadır. Bu, yasaklık hükmüne riâyetin

vâcib olduğunu göstermektedir. Nitekim İbn Abidîn’nin

açıklaması şöyledir: Doğru olan görüşe göre yalnız iken

de avret yerinin örtülmesi vâcibtir. Hadîsin zâhirinden

namaz dışında yalnız iken sadece diz ile göbek arasının

örtülmesinin kastedildigi anlaşılmaktadır. O yüzden yalnız

iken, avret yeri olsa da kadının bunun dışındaki yerlerini

örtmesi vâcib değildir. (Müstehâbdır) Buna göre evinde

yalnız iken kadın başını açabilir (örtmesi daha uygundur).

Mahremlerinin yanında da başörtüsü giyinmesi daha

uygundur. Ancak bu mahremlerinin kendisine bakması

helâl olan yerleri hakkında böyledir. Karnı ve sırtı gibi

mahremlerinin bakması helâl olmayan yerlere gelince,

bunları yalnız iken de örtmelidir.

(Eşref Ali et-Tehânevî, Hadîslerle Hanefi Fıkhı, c.1 s.267)

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Edin