Bu yazımızda guslün insanların görmeyecegi bir yerde
yapılması, yalnızken çıplak bir şekilde gusledilebileceği
ve bu durumda bile örtülü olarak yıkanmanın müstehap
olduğu hususları incelenecektir.
İbn Abbas (r.a.)’in rivayetine göre Resûlullâh (s.a.v.)
şöyle buyurmuştur:
“Allah size çıplaklığı yasaklamıstır. Büyük abdest,
cinsel ilişki ve gusletmek olmak üzere üç durum dışında
sizden ayrılmayan Allah’ın meleklerinden utanın.
Biriniz çıplak bir arazide gusledeceği zaman elbisesine
bürünsün, bir duvarı ya da devesini siper
alarak yıkanmak suretiyle kendisini gizlesin.”
Bu anlamdaki bir diğer hadiste de şöyle buyurulur:
“Dört haslet peygamberlerin sünnetindendir: Hayâ,
güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek.”
(Tirmizî, Ahmed b. Hanbel) Hayâ güzellik, hayâsızlık
çirkinliktir.
Hadîste meleklerden utanılması emredilmekte ve çıplaklık
yasaklanmaktadır. Bu, yasaklık hükmüne riâyetin
vâcib olduğunu göstermektedir. Nitekim İbn Abidîn’nin
açıklaması şöyledir: Doğru olan görüşe göre yalnız iken
de avret yerinin örtülmesi vâcibtir. Hadîsin zâhirinden
namaz dışında yalnız iken sadece diz ile göbek arasının
örtülmesinin kastedildigi anlaşılmaktadır. O yüzden yalnız
iken, avret yeri olsa da kadının bunun dışındaki yerlerini
örtmesi vâcib değildir. (Müstehâbdır) Buna göre evinde
yalnız iken kadın başını açabilir (örtmesi daha uygundur).
Mahremlerinin yanında da başörtüsü giyinmesi daha
uygundur. Ancak bu mahremlerinin kendisine bakması
helâl olan yerleri hakkında böyledir. Karnı ve sırtı gibi
mahremlerinin bakması helâl olmayan yerlere gelince,
bunları yalnız iken de örtmelidir.
(Eşref Ali et-Tehânevî, Hadîslerle Hanefi Fıkhı, c.1 s.267)