Türkiye Devleti Nasıl Kuruldu?

Türkiye Devleti Nasıl Kuruldu? başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
1018 yılında Selçukoğulları’nın idaresindeki Oğuz Türkleri, Hazar Denizi’nin doğusundaki yurtlarından kalkıp bütün İran’ı baştanbaşa geçerek Anadolu’ya daldılar. Bu akınlar birkaç defa tekrarlandı. 1049’da Selçukoğulları’dan iki prens, Kutalmış ve İbrahim Yınal ilk büyük seferini yaptılar.
Sultan Alp Arslan, Anadolu ile çok ilgileniyordu. Doğu Anadolu’da Bizans sınırındaki Türk ordusuna Kutalmış oğlu Süleyman Şah komuta ediyordu. Süleyman Şah; Gümüştekin, Afşın Bey gibi büyük komutanlarla beraber Orta Anadolu’ya akınlar ediyordu. Afşin Bey, Bizans ordusu üzerinde bir zafer kazanmak mümkün olursa, Anadolu’da Türkler’e karşı koyabilecek bir kuvvet kalmayacağını bildiren meşhur raporunu Sultan Alp Arslan’a yolladı. 26 Ağustos 1071’de, Malazgirt’de Türk ve Bizans orduları karşılaştı. Sultan Alp Arslan Bizans ordusunu yok etti. Büyük Türk Hakanı, Kutalmışoğlu Süleyman Şah’a Anadolu’nu fethini emretti. Kutalmışoğlu Süleyman Şah, birkaç yıl içinde bütün Anadolu’yu fethetti. Türkler Üsküdar’a bile girdiler. Alp Arslan’nın yerine geçen oğlu Sultan Melikşah, 1074 yılında, Büyük Türk Hakanı sıfatıyla, Anadolu’yu Süleyman Şah’a verdi. Böylece Anadolu Fâtih’i Selçuklu Kutalmışoğlu Nâsıruddevle Ebu’l-Fevâris Gazi Sultan I. Süleyman Şâh, Türkiye devletinin birinci hükümdarı oldu. Başkenti İznik olmak üzere, zamanımızdan 945 yıl önce kuruldu. Birkaç asır içinde dünyadaki Türk nüfusunun belki üçte biri Anadolu’ya göçtü. Daha XI. Asrın sonlarında Anadolu, bir Türk ülkesi halindeydi.
Bugün Türkiye devletinin kuruluşu, 900 yılı geçmiştir. Anadolu’nun fethi için yüzyıllarca hazırlanan Türkler, 1074’de Türkiye devletini kurduktan sonra da, yeni anayurtlarını savunmak, geliştirmek, ayakta tutmak ve büyük bir devlet haline getirmek için, akıl almaz çileler çekmişler ve en büyük fedakârlıklara katlanmışlardır. Üzerinde yaşadığımız topraklar, atalarımızın bizim hesabımıza yaptıkları sonsuz mücadelelerin eseridir.
(Yılmaz Öztuna, Türk Tarihinden Yapraklar, s.57-60)