Kadına ve aileye dönük yaşanan sıkıntılara çözüm reçetesi olarak sunulan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” politikaları, acaba bu politikaları en iyi uygulayan ülkelerde nasıl bir sonuç veriyor?

Bilimsel araştırmalara göre toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını uygulamada en ideal ülkeler olarak sunulan İzlanda, Finlandiya, Norveç ve İsveç’te uygulanan bu politikalar kadına dönük sorunlara temelden bir çözüm sunamamıştır.

Bu ülkelerde son 50 yılda boşanma oranları büyük ölçüde (%100’ün üzerinde) artmış, buna karşılık evlenme oranlarında da düşüş yaşanmıştır. Yine bu ülkelerde doğan çocukların yarıya yakını, bazı ülkelerde ise yarıdan fazlası evlilik dışı beraberlikler sonucu dünyaya gelmektedir. Bir başka ifade ile bu bebekler yaşamlarına bir aileden mahrum olarak başlamak zorunda bırakılmaktadırlar.

Görüldüğü gibi ülkemizde de aile politikalarında çözüm olarak yaslanılan “toplumsal cinsiyet” politikalarının uygulandığı ülkeler, daha en temelde aile yapısı ile ilgili çok ciddi problemler yaşamaktadır ve bu ülkelerde anne-baba-çocuklardan oluşan aile yapısı yok olmak üzeredir. Araştırmanın en önemli bulgularından birisi de kadına yönelik şiddet verileridir. Kadına yönelik şiddete çözüm olması amacıyla sürekli yan yana zikredilen “toplumsal cinsiyet eşitliği”, “kadının güçlendirilmesi”, “kadının eğitil-mesi”, “kadının işgücüne karar alma süreçlerine katılımı” argümanları bu ülkelerde en üst seviyede uygulanmaktadır. Fakat güçlü, eğitimli, ekonomik özgürlüğe sahip olmanın şiddetten korunmak için gereken temel özelikler olduğu fikrinin bu ülkelerde geçerli olmadığı görülmektedir.

İlgili ülkelerde şiddet çok önemli toplumsal so-rundur. Kadınlar mevcut ya da eski eşlerinden veya birlikte oldukları kişilerden yüksek oranlarda şiddet görmekte, cinayetlere kurban gitmektedirler. Üstelik bunlar erkeklerle eşit kazancı olan, yüksek eğitim görmüş, bireyselliğini elde etmiş, ülke yönetimlerinde kadınların yüksek oranda temsil edildiği kadınlardır

(Uzman Psk Meryem Şahin, Dr Mücahit Gültekin,Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi Raporu)

Bir Yorum Bırak