1        — Teyemmüme başlarken Besmele-i şerifeyi okuyup namaz için taharete niyet etmelidir.
2        — İki eli parmaklar açık olduğu halde temiz toprağa vurup ileri geri çekmelidir.
3        — Elleri kaldırınca bakmalı, fazla topraklanmışsa, birbirine vurarak dökmeli ve öylece yüzü mesh yapmalıdır.
4        — Eller tekrar toprağa vurulunca, sol elin baş parmağını ayırarak, diğer parmakların iç taraflarıyla sağ elin dış taraflarını parmak­ların uçlardan dirseğe kadar meshederek çekmeli, sonra da sağ elin iç tarafına dö­nerek yine sol elin, serçe parmağıyla baş parmağını halka edip, baş parmağıda bera­ber olmak üzere ayasıyla sağ elin dirseğin­den itibaren iç tarafı bileğine kadar meshetmeli ve baş parmağı daha ileri yürüterek sağ elin baş parmağının üstünde mesheylemekdir. Aynı şekilde, sağ el ile sol el ve kol meshedilmelidir.
5             — Tertibe riâyet etmeli, ara vermeden yapmalı, evvelâ yüz, sonra da kollar meshedilmelidir.