Teyemmümün Şartları: Teyemmümü yapma­ya engel teşkil edecek bir özür bulunmamalıdır. Su, temizlenecek kimsenin bulunduğu yerden en az bir mil yani dört bin adım uzakta bulunma­lıdır. Bu halde su hakikaten bulunmamış sayı­lır. Su var ise, su kullandığı takdirde hastalığı­nın artması ve tehlike durumu arz ederse su bu­lunmamış hükmüne girer. Suya ulaşacak engel­ler bulunmamalıdır. Yani, nefse, ırza, mala, ema­nete ait bir tehlike varsa teyemmüm farz olur Teyemmümde hangi hususta temizlik yapılacak­sa ona göre niyet edilmelidir. Teyemmüm, te­miz olan toprak cinsinden bir şeyle yapılmalıdır. Tahareti giderecek hâl gitmiş olmalıdır. Meshe mani şeyler ciltten giderilmiş olmalıdır. Teyem­müm iki elin iç yüzüyle iki defa toprak cinsinden bir şeye konulmakla yapılmalıdır. Teyemmüm iki elin tamamıyla yapılmalıdır. Yüz ile kollar ta­mamen meshedilmelidir.