Kurbân bayramının arefe gününün sabah namâzından
i‘tibâren bayramın dördüncü gününün ikindi namâzına kadar
(ikindi dahil) yirmi üç vakit farz namâzlardan sonra bir
def‘a: “Allâhü ekber, Allâhü ekber, Lâilâhe illâ’llâhu va’llâhu
ekber, Allâhü ekber ve li’llâhi’l hamd” diye tekbîr alınır ki, buna
(teşrîk tekbîri) denir. Teşrîk tekbîrleri, âlimlerin birçoğuna göre
vacîbdir. (Ömer Nasûhî Bilmen , Büyük İslâm İlmihâli, 166.s.)
PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.)’İN
HZ.ALİ (R.A.)’YE VASİYETİ
“Yâ Ali! Beş şey gönlü öldürür: 1. Çok yemek, 2. Çok
uyumak, 3. Çok konuşmak, 4. Çok gülmek, 5.Rızık için çok
endişe etmek.
Beş şey kalbi karartır: 1. Günah üzerine günah işlemek,
2. Tok iken yemek, 3. Zulümle mal yığmak, 4. Namazı tehir
etmek, 5. Sol elle yemek ve içmektir.
Beş şey unutma meydana getirir: 1. Fare artığı yemek,
2. Kıbleye karşı bevletmek, 3. Durgun suya bevletmek, 4-. Kül
üzerine bevletmek, 5. Haram ile geçinmek.
Beş şey kalbi parlatır: 1. İhlâs sûresini çok okumak, 2.
Az yemek, 3. İlim meclisinde bulunmak, 4. Az pişmiş ekmek
yemek, 5. Gece namaz kılmak.
Beş nesne kalbi aydınlatır: 1. İlim meclisinde bulunmak,
2. Elini yetim başına sürmek, 3. Seher vaktinde çok istiğfar
etmek, 4. Çok yememek, 5. Çok oruç tutmak.
Beş şey gözün nûrunu artırır: 1. Kabe-i Muazzama’ya
bakmak, 2. Kur’ân-ı Kerîm’e bakmak, 3. Anne ve babanın
yüzüne bakmak, 4. Alimin yüzüne bakmak, 5. Akar suya baymak.
Yâ Alil Beş şey insanın kocamasına sebeptir: 1. Borcu
çok olmak, 2. Gamı, üzüntüsü çok olmak, 3. Kadının nefesi
erkeğe erişmek, 4. Güzel kokuyu çok sürünmek, 5. Çok
balgam gelmek. Yâ Ali! Cennet kapısında gördüm; “Nefsinin
hevasına, arzularına muhalefet edenlerin yeri Cennet
olur.” yazılıydı.
(Şemseddin Sivâsî, Dört Büyük Halife, s. 192 -193)