Kurbân  bayramının  arefe gününün sabah namâzın dan i‘tibâren bayramın dördüncü gününün ikindi namâzına  kadar yirmi üç vakit farz namâzını müte‘âkib bir def‘a: “Allâhü ekber, Allâhü ekber, Lâilâhe illâ’llâhu va’llâhu ekber, Allâhü ekber ve li’llâhi’l hamd” diye tekbîr alınır ki, buna da (tekbîr-i teşrîk) denir. Teşrîk tekbîrleri, fukahânın birçoğuna göre vacîbdir. Sünnet diyenler de vardır.
(Ömer Nasûhî Bilmen (rh.a.), Büyük İslâm İlmihâli, 166. s.)