Erkek çocukların, on yaşına kadar, kızların ise, gösterişli oluncaya kadar galîz avretlerine, on yaşından sonra, bütün avret yerlerine bakmak câiz değildir. Yedi veya on yaşında olan gösterişli kızlar ve onbeş yaşına gelen ve bâliğa olan bütün kızlar, kadın hükmündedir. Böyle kızların da, başları, saçları, kolları, bacakları açık olarak, yabancı erkeklere görünmeleri ve erkeklere tegannî etmeleri, onlarla yumuşak, cilveli konuşmaları haram olur. Kadınların, yabancı erkeklerle, alış-veriş gibi, (başka türlü giderilmesi mümkün olmayan bir) ihtiyaç olduğu zaman, fitneye sebep olmayacak şekilde, sert konuşması câizdir. Erkekler arasında yüzünü açmaları da böyledir.
Kadınların, başı, saçı, kolları, bacakları açık sokağa çıkmaları ve (kapalı bile olsa) yabancı erkeklere, lüzumsuz yere, seslerini duyurmaları, erkeklere şarkı söylemeleri büyük günahtır. Kadınların, kızların ince, dar veya kürklü örtü ile ve küpe, gerdanlık gibi zînet eşyası açık olarak ve erkekler gibi giyinerek ve saçlarını erkekler gibi tıraş ederek sokağa çıkmaları haramdır. Bunun için, geniş bile olsa, (dışarıda) pantolon giymeleri de câiz değildir. Peygamberimiz (s.a.v.), erkek gibi giyinen kadınlara ve kadın gibi giyinen, (kadın gibi) süslenen erkeklere lâ’net etmiştir. Hele dar pantolon, erkeklere de câiz değildir. Çünkü, kaba yerleri dışardan belli olmaktadır. Bundan başka, kadınların pantolon giymeleri, eskiden de, şimdi de İslâm âdeti değildir. Şalvar, çok geniş olduğu için, âdet olan yerlerde kadınlar için de iyi bir örtü olur.  Âdet olmayan yerlerde fitneye sebep olursa kullanılması câiz olmaz.
Büyük İslam Âlimi Kâdî Senâullah-ı Pani-pütî. “Gömlekle ve peştemal sararak ve na’lın giyerek ve benzeri şeylerle sokağa çıkmak, eskiden İslâm âdeti idi. Şimdi, bu âdetin bulunmadığı yerlerde, bunlarla sokağa çıkmak, gösteriş olur. Peygamberimiz (s.a.v.), gösterişi, şöhret yapmağı yasak etmiştir. Mü’minlerin âdeti olan şeylerle örtünmelidir. Ayrılık yapmamalıdır” buyuruyor.
(Muhammed Rebhami, Riyad’ün -Nasihin s.657)