Teravih namazı, Ramazan-ı şerife mahsus, yir­mi rekattan ibaret olup müekked sünnettir.

Teravih namazını her iki rekatta bir salam vermek suretiyle on selâm ile bitirmek efdaldir. Dört rekatta bir de selâm verilebilir. Sekizde, on­da hattâ yirmide bir selâm vermek suretiyle kılmak da caizdir. Fakat bu kerahattan hali görül­memektedir.

Teravih namazının bir mikdarı kılındıktan sonra imama uyan kimse, Teravih nihayet olun­ca kendisi noksan kalan rekatları tamamlar, sonra da Vitir namazını kendi başına kılar, evlâ olan budur. Maamafih imam ile beraber Vitri kılıp sonra teravihi ikmal etmesi de caiz görülmüştür.

Bir kimse, imam yatsı namazını kıldırıp Te­ravihe başlamış olduğu esnada mescide gelse evvelâ yatsı namazını kendi başına kılar, sonra Te­ravih için imama uyar, noksan kalan rekatları da yine kendi başına kılar.