Geceleyin, özellikle gecenin sonunda kılınan, Peygamber
(s.a.v) Efendimiz’in sürekli devam ettiği ve bizlere tavsiye ettiği
bir namazdır. En azı 2, ortası 8, en çoğu 12 rekâttır. Bu
namazın sevabının haddi hudûdu yoktur. (Hz. Sâmi (k.s.) en
az 4 kılınmasını tavsiye buyurmuştur.) Allâh (c.c.) teheccüd
namazı kılanlar hakkında Secde suresi 17. Âyette: “Artık
yaptıklarına bir karşılık olarak onlar için gözler aydınlığı
nice (nimetlerin) saklandığı hiç kimse bilmez” buyuruyor.
Peygamberimiz (s.a.v.)’de Sahih-i Müslim’de geçen
bir hadîsi şerîfte: “Gece namazına devam ediniz çünkü
gece namazı sizden önceki sâlih kulların devam ettiği
bir namazdır, sizi Rabbinize yaklaştırır, günâhların affına
sebeptir ve insanın nefsini günahlarından uzaklaştırır”
buyurmuşlardır. Yine başka bir hadîsi şerîfte: “Farzlardan
sonra en fazîletli namaz, gece kılınan teheccüd namazıdır”
buyurmuşlardır. (Müslim)
Teheccüd namazına kalkmak Allâh (c.c.)’a yakın olanların
amelleridir. Gece kılınan bir namazın teheccüd namazı
olması için uyuyup tekrar kalkmalıdır. Peygamber (s.a.v.)
Efendimiz şöyle buyurdular: “Göklere götürüldüğüm gece
Rabbim bana beş şeyi tavsiye etti. Buyurdu ki: kalbini
dünyaya bağlama çünkü seni onun için yaratmadım.
Sevgin benimle olsun çünkü bana geleceksin. Teheccüde
kalk, çünkü kurtuluş gece kalkmakla elde edilir. Cenneti
istemekte çok gayretli ol ve insanlara bel bağlama
çünkü onların elinde bir şey yoktur.”
Her gece teheccüd namazı kılmalıdır. Her gece kılınamazsa
haftada bir kılınmalıdır. Haftada bir kılınmazsa ayda
bir kılınmalıdır. Ayda bir kılınmazsa senede bir kılınmalıdır.
Senede bir kılınmazsa ömürde bir defa kılınmalıdır.
Başka bir hadîs-i şerîfde: “Selâmı yayar, açları doyurur,
sıla-i rahimde bulunur, geceleri herkes uyurken namaz
kılarsanız, selâmetle Cennete girersiniz” (Tirmizî) buyurulmuştur.
(Muhammed Aleaddin, el-Hediyyetü’l-Alâiyye, 263-780.s.)