Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in bizlere vermiş olduğu emir ve vasiyetlerden biri de, her gece yatmadan önce bedenî temizliğimizi yapıp, gece teheccüdüne kalkmaya niyet etmemizdir.
“Herhangi bir kul taharet üzerine (abdestli) gecelerse o kulla birlikte bir melek de yatar. Kişi uyanınca o melek Rabbına şöyle yalvarır: Ey Allâh’ım! Falan kulunu mağfiret buyur, çünkü o temiz (abdestli) olarak yattı.” (İbn-i Hibban)
Mâlik, Ebû Davûd, Nesâi şu hadîsi rivâyet ederler: “Gece namazına kalkma itiyadında olan kişi, uykusuna yenilip uyur kalırsa, Hakk Te‘âlâ o kişinin gece kılacağı namazın ecir ve sevabını kalkıp kılmış gibi ona yazar, aynı zamanda o kişinin bu uykusu da Rabbinden kendisine bir sadaka olmuş olur.”
Rivâyet edildiğine göre Nebî (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Cennette öyle odalar vardır ki içi dışından, dışı içinden görülür. Allâhü Te‘âlâ onları, sözü yumuşak söyleyenlere, yemek yediren, oruca devam eden, insanlar uykuda iken gece namaz kılanlara hazırlamıştır.” buyur-muşlardır.
Yine bir hadîste Peygamberimiz (s.a.v.): “Kim gece namazını güzelce kılarsa, yani namazında kalbini dosdoğru tutar ve huşûyu muhâfaza ederse, noksanlıklardan sakınırsa Allâh ona dokuz ikrâmda bulunur. Bunların beşi dünyada, dördü âhirettedir.
Dünyadaki beş ikrâmı:
1. Onu dünyada afetlerden muhâfaza eder.
2. Namazın eserini yüzünde izhâr eder.
3. Onu sâlih kullarına ve bütün insanlara sevdirir.
4. Lisânında hikmeti câri kılar.
5. Dînde ince anlayışla nasîblendirir.
Ahiretdeki dört ikrâmı:
1. Kıyâmet Günü’nde kabrinden yüzünü ak olarak kaldırarak haşreder.
2. Hesâbını kolaylaştırır.
3. Kitâbını sağ tarafından verir.
4. Sırât’tan berk-i hatif (şimşek) gibi geçer.”
(Hz. Mahmûd Sâmî Ramazânoğlu (k.s.). Musâhabe, c.3;
İmam Şa’rânî, el-Uhûdü’l Kübra, s. 134 , 135