Bu devirde sünnete uymanın nasıl gerçekleşeceğini anlamak isteyenler için, Ömer Muhammed Öztürk’ün hayatının her safhası dersler ve ibretlerle doludur. “Sünnet anlayışımız, İbn Ömer (r.a.)’ın sünnet anlayışıdır” buyuran Ömer Muhammed Öztürk hayatlarını, sünneti yaşamaya adamış ve bunu fiilen ispat etmişlerdir.
Gece ibadeti hayatlarında özel bir yer teşkil eder. Her gece -eğer yatmışlarsa- 02.00’de kalkarlar ve 12 rekat teheccüt namazı kılıp dua, gözyaşı, istiğfar ve zikir ile işrak vaktine kadar ibâdete devam ederler.
Seyyid-i Kâinat, Sebeb-i Mevcudât (s.a.v.) Efendimiz’in;
“Bir erkek gecenin bir vaktinde hanımını uyandırır da her ikisi de namaz kılarsa çok zikreden erkekler ve kadınlar arasına yazılırlar.” Hadis-i Şerif’ini sık sık tekrar ederek herkesi teheccüd namazına teşvik ederler.
Cenâb-ı Hakk’ın “Onlar, korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse, yapmakta olduklarına karşılık olarak, onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez.” ve “Onlar gecelerini Rableri için kıyama durarak ve secdeye kapanarak geçirirler.” (Furkan S. 25-64) ayetlerinde beyan edilen zümreden olmaya gayret ederler. Gençliklerinden beri süregelen bu âdetlerini yerine getirmek hususunda Cenâb-ı Hakk’ın yardımına mazhar olmuşlardır. Bir mülâkat esnâsında şunu anlatmışlardır:
– ‘Yusufcuk’ cinsinden küçük bir kuşum vardı. Evleninceye kadar her gece saat 3’te gelir camı tıklar, beni teheccüde kaldırırdı.
03.00 olan teheccüde kalkma vakitleri daha sonra manevi bir emirle 02.00’ye alınmıştır. Çoğu geceleri hastalıklarla geçmesine rağmen hiçbir zaman bu ibadeti terk etmemişler, hatta 9 ay yatmalarına vesile olan trafik kazası geçirdikleri gece bile, kırık belle, yanlarındaki arkadaşlarının yalvarmalarına aldırış etmeden teheccüd namazı kılmışlardır.
(Misvak Neşriyat, Hakk Yolda Kılavuz Ömer Muhammed Öztürk s.254)