Gece namazı mendup olup, geceleyin ve özel­likle gecenin sonunda kılınır. En azı iki en fazlası 12 ortası 8 rekattır.

Faziletine bir sınır ve alan çizilemez. Cenab-ı Hak gece namazı kılanlar hakkında “Yaptıkları­na karşılık onlar için saklanan müjdeyi kimse bilmez.” (Secde-17) buyurmaktadır.

Hz. Ömer (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

«Kim gece namazı kılar da güzelce kılarsa yani namazında kalbini dosdoğru tutar ve huşuuna muhatama ederse, noksanlıklardan sakınır­sa Allah ona dokuz ikramda bulunur. Bunların beşi dünyada dördü ahiretdedir. Dünyadaki beş ikram

1. Onu dünyada afetlerden muhafaza eder,

2. Namazın eserini yüzünde izhar eder,

3. Onu salih kullarına ve bütün insanlara sevdirir,

4. Lisanında hikmeti cari kılar,

5. Dinde ince anlayışla nasiplendirir.

Ahiretteki dört ikramı:

1. Kıyamet gününde yüzü ak olarak kalkar,

2. Hesabını kolaylaştırır,

3. Kitabını sağ tarafından verir,

4. Sırattan berk-i hatif gibi geçer.

ESMAÜN NEBİ (S.A.V.)

Kayyim (s.av.): Bütün güzel huy ve iyilikle­ri kendisinde toplayarak, her birinde kemal bulan.