Kur’ân-ı Kerim ile Peygamber (s.a.v.) Efendimizin beyanatından anlaşılacağına göre, îmân bakımından insanlar üç kısımdır:

  1. ) Mü’min,
  2. ) Kâfir,
  3. ) Münâfık.

İslâm’ın îmân ve i’tikad esaslarını gerçekten kabul ve tasdik edenler, gerçekten mü’min ve Müslümandır. Bu esasları kabul etmeyenler, yani Allâh’ın birliğine ve Hazret-i Muhammed (s.a.v.)’in Peygamberliğine inanmayanlara kâfir denir. Allâh’ın birliğini ve Hazret-i Muhammed (s.a.v.)’in Peygamberliğini kabul ettiklerini söyleyerek gerçekten Müslüman olanlar arasında göründükleri, biz de, Müslümanız dedikleri halde, kalpleriyle inanmayanlara münafık denir ki içi başka, dışı başka, sözü özüne uygun değil demektir. Bunlar, kâfirlerden de kötüdür.