Devrinde dünyanın en kuvvetli ve en büyük devleti olan Selçuklu Devleti ve büyük devlet adamı Tuğrul Bey… Biri diğerini hatırlatan iki muhteşem isim…
Müslümanların kurduğu büyük devletlerden olan Selçuklu Devletinin kuruluşu ve yükselişi Tuğrul Bey’in hayatında düğümlenir. Çünkü Selçuklu Devletinin kurucusu, ağabeyi Çağrı Bey’le birlikte Tuğrul Bey’dir…
Mahir bir devlet idarecisi, şecaatli ve dirayetli bir kumandan, İhlâsın ve tevazuun zirvesinde bir Mü’min, Ceyhun’dan Fırat’a kadar uzanan bir devletin kurucusu Tuğrul Bey’in hayatı ibretlerle doludur. Sarsılmaz azmin, ulvî idealin, dağ gibi îmanın somut misalidir Sultan Tuğrul Bey…
Selçuk Bey’in oğullarından Mikail Bey, Çağrı ve Tuğrul Beyler’in babalarıdır. Mikail Bey, 998’te Çağrı ve Tuğrul Bey’ler henüz çok küçük yaştayken şehit düşmüştür. Babalarının şehadetinden sonra Çağrı ve Tuğrul Bey’ler, dedeleri Selçuk Bey’in nezaretinde Cend şehrinde itina ile yetişirler…
Dedelerinin vefatından sonra iki bahadır kardeşin mücadele dolu dönemi başlar… Çağrı Bey, kendisinden küçük olmasına rağmen, devlet idareciliğindeki mahareti sebebiyle kardeşi Tuğrul Bey’in Sultan olmasını istemiş ve kardeşini candan desteklemiştir. Bu hareketiyle idarede birliğin ve halkın huzurunun ilk planda olduğunu göstermiş ve bir kumandan olarak devlete hizmeti şiar edinmiştir. Böylelikle askeri sahadaki dehasıyla Çağrı Bey, siyasî sahadaki dehasıyla Tuğrul Bey Selçuklu Devleti’ni zaferden zafere götürmüşlerdir.
Selçuklu Devleti’nin tanzim şeklinin ele alındığı Merv’de toplanan büyük kurultayda Tuğrul Bey, birlik halinde hareket etmenin lüzumunu şöyle bir misalle açıklamıştır. Tuğrul Bey kurultayda eline aldığı bir oku ağabeyi Çağrı Bey’e vererek kırmasını ister. Çağrı Bey bu tek oku rahatça kırar. Aynı hareketler tekrarlanır ve ok sayısı üçe çıkınca Çağrı Bey kırmakta zorlanır. Ve dört oku kıramaz. Bunun üzerine Tuğrul Bey, birlik olmadıkları takdirde kolayca yenilebileceklerini, birleşik oklar gibi dayanışma içerisinde oldukları her zaman muvaffak olacaklarını anlatır.
(Burhan Bozgeyik,Tarihimize Şan Verenler ,s.4-7)
25 Ocak, Mevlâna Takvimi