Ayakta su katiyetle dökülmemeli: «Resûlullah (s.a.v.) ayakta su dökündü diyen yalan söyler» şeklindeki Hz. Âişe (r.a.) Hadis’ini ha­tırlayalım.

Yıkandığı yerde su dökmemek. «Umum vesveseler bundandır.»

Def-i hacet için gidilen yere, Allah ve Peygamber ismi yazılı bir şeyi yanında bulundurmamak.

Hacet için, oturmadan evvel tehâret mad­desini (suyu) hazırlamak.

Mesaneyi tamamen boşaltmak için iyice beklemek ve sonra öksürmek, ayakları kımıldatmak, oylukları sıkıştırmak, tenasül uzvunu sı­vamak, gibi mutadı olan hareketler yaparak necis şeylerin giderilmesi gerekir ki buna istibra denir.

Sidiğin tamâmiyle kesildiğine kanaat gel­dikten sonra istinca yapılmalıdır. Zira, sidik yaş­lığının damlaması abdestin sıhhatine mânidir.

Bu hususta fazla ifrata varmak ve vesveseye düşmek de zararlıdır. Resûlullah (s.a.v.) bu­nun için «şeytandandır» demişlerdir.

İstincada temizliğe fazla dikkat edip bevil vesâire eseri bırakmamaya istinka denilir.

İstincadan sonra ayağa kalkmadan, te­miz bir bez parçası ile kurulanıp bedendeki kullanılmış suyu mümkün mertebe azaltmalıdır. Bir Hadis-i Şerifte «Sidikten pek korununuz, çün­kü kabrin bütün azabı ondandır» buyrulmuştur.