Lügatte nezafet, temizlik demektir. Şer’an ta­haret, habes necaset denilen maddeten pis şeylerin veya hades denilen şer’i bir maniin zevalin­den ibarettir.

Taharetler, küçük temizlik, büyük temizlik diye ikiye ayrılır.

Küçük temizlik, abdestsizlik denilen hali gi­dermek suretiyle olan temizliktir. Abdest almak gibi.

Büyük temizlik ise, cünüplük ve hayz-u nifas denilen hallerden çıkmak için ağıza, buruna su alıp bütün vücudu yıkamak sıretiyle yapılan temizliktir ki buna «Gusül, İğtisal, Boyabdesti» de denir.

Hades: Bazı ibadetlerin yapılmasına şer’an mâni olan ve necaseti hükmiyye sayılan bir haldir. Hades-i asgar ve hades-i ekber kısımlarına ayrılır.

Küçük hades: Yalnız abdest ile giderilen taharetsizlik halidir. Bevl etmek ve ağız, burun gibi bir uzuvdan kan gelmek sebebiyle vücude ge­len hades gibi.

Büyük hades: Gusl abdesti ile giderilen taharetsizlik halidir. Bu da cünüplükten ve hayz, nifas denilen arızalardan ileri gelir.

ESMAÜN NEBİ (S.A.V.)

Resûlül Melahim (s.a.v.): Kendisi ve ümmeti kıyamete değin din düşmanlarıyla çarpışıp onları öldürecekleri için Peygamberimiz (s.a.v.)’e bu isim verilmiştir.