Tag Archives: ŞEHÎD OLMAYI İSTEMEK

Aziz Şehit: İskilipli Atıf Hoca Şapka Kanunu’ndan 18 ay önce yazdığı kitap sebebiyle darağacına gönderilen İskilipli Atıf Hoca’nın hayatını sizler için derledik. İskilip’in Tophane köyünde doğdu. Babası, İmamoğullarından Mehmed Ali Ağa, annesi Nazlı Hanım’dır. İlk dinî bilgileri köyündeki hocalardan aldı. İskilip’te müderrislik yapan Hoca Abdullah Efendi’den bir süre ders okuduktan sonra ilim tahsili amacıyla İstanbul’a […]

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyetle Allâh’ın Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse Allâh’a inanır, peygamberlerini doğrular ve sırf Allâh yolunda cihâd etmek için evinden çıkarsa, Allâh o kimseyi, eğer şehîd olursa cennete koymayı, gazi olursa, sevap ve ganimete nail olarak evine döndürmeyi üzerine almıştır. Muhammed’in hayatı elinde olan Allâh’a yemin ederim ki, Allâh yolunda yaralanan bir […]