Tag Archives: İSLÂM GÜNEŞİ HER DEVİRDE İNSANLARI AYDINLATMIŞTIR

İslam’ın Özüne İnebilmek İslam’ın Özüne İnebilmek başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Bilmiş ol ki! Hakîkatı insanlarda arayan, dalâlet çölünde şaşırır. Eğer hakikat yolcusu isen Hâkk’ı bil ki, ehlini bilesin. Eğer yalnız insânlar arasında ün alan fazîlet derecelerine bakar ve bununla kifâyet edersen, Sahâbe (r.a.e.)’i ve onların üstün mevki’lerini unutma. Bu andığımız kimseler de onların üstünlüğünde rey […]

Tevekküle Zarar Vermeyen Durumlar Tevekküle Zarar Vermeyen Durumlar başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Allâh (c.c.)’a tevekkül eden bir kimsenin, Yüce Mevla’sından, dünyasını güzelleştirecek ve ahirette kendisine yüksek dereceler kazandıracak şeyleri istemesi, tevekkülüne bir zarar vermez. Çünkü o, bununla Allâh (c.c.)’un rızasından başka bir şey düşünmemektedir. O, bütün işlerini Allâh (c.c.)’a havale etmiştir. Fakat isteğine cevâp verilip […]

Evin Reisi Erkektir Evin Reisi Erkektir başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. İslam’ın kelime anlamı “teslim olmak” demektir. Oysa bizim toplumumuzda din deyince maalesef çoğu zaman sadece namaz, abdest, oruç, gibi dinin ibadetle ilgili bölümleri akla geliyor. Dinin muamele ile ilgili bölümleri ise sanki bizim keyfi seçimimize bırakılmış gibi bir algı var çoğumuzda. İbâdetleri yapmakla kendimizi dindar […]

Nasıl Cömert Olunur? Nasıl Cömert Olunur? Başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Cennet, cömertlerin evidir. Cömert olan günahkâr genç; cimri olan âbîd ihtiyardan Allâh (c.c.) için daha sevimlidir.” Yine Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Allâh (c.c.), kendisine bol ihsânda bulunduğu hâlde, ailesine ve kendine bolluk göstermeyen bizden değildir.” Hasan Basri (r.a.) şöyle anlatır: “Kul, […]

İslâm şerîatı, hidâyet için en mükemmel, en şerefli ve en kapsamlı bir yoldur. Allâhü Te‘âlâ onunla gök şeriatlarını tamamlamışve onu sonsuz kılmıştır. Bunun için o, kalıcı ve süreklidir. Binası güçlü, düzeni muhkemdir. Fert ve toplumlarm ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliktedir.Bilindiği gibi İslâm şeriatı, iki büyük temel ve şerefli iki kaynağa dayanır: Birincisi: Allâhü Te‘âlâ’nın kitabıdır ki […]