Guslün sünnetleri şunlardır:
1. Bileklerle beraber elleri üç defa yıkamak ve besmele
çekmek
2. Avret mahallini yıkamak
3. Bedende pislik varsa onları temizlemek
4. Namaz için alınan abdest gibi abdest almak. Fakat
ayakları yıkamayı, alınan guslün sonuna bırakmak.
5. Gusülde önce avret mahallini yıkamak da sünnettir.
Bu hususta, avret mahallinde, necasetin olup olmaması
denktir. Hades olsa da olmasa da, diğer azaları yıkamadan
önce, abdest almakta sünnettir.
6. Suyu başına ve vücudunun diğer yerlerine dökerek
üç defa yıkamak. Sahih olan kavle göre, birinci yıkayış farz,
diğer iki yıkayış ise, sünnettir.
7. Suyun dökülüş sırası şöyledir: Guslederken önce üç
defa sağ omuza, sonra üç defa sol omuza, daha sonra da
üç defa başa ve diğer yerlere su dökülür.
8. Gusleden kimse, daha sonra yıkandığı yerden ayrılır
ve ayaklarını yıkar. Ayaklarını sonra yıkamak, suyun ayakaltında
birikip kaldığı zaman yapılır. Fakat gusleden kimse
bir tahta veya taş üzerinde yıkanıyorsa, yani dokunduğu
su ayaklarının altında toplanmıyorsa, ayaklarını yıkamayı
sonraya bırakması gerekmez.
9. Gusle, kalb ile niyyet ederek başlamak ve dil ile de
“Cünüblüğün giderilmesine…” veya “Cünüblük için gusletmeye…
niyet ettim” demek de sünnettir.
10. Guslederken, suyu normal bir miktarda kullanmak,
fazla veya noksan harcamamak da sünnettir.
11. Yıkanırken, bütün uzuvlarını iyice ovalamak
12. Kimsenin görmediği yerde gusledilse bile avret yerlerini
örtmek sünnettir.
13. Gusletmeyi gerektiren bir durum olduğunda, guslü
geciktirmemek uygundur.
(Fetava-i Hindiyye, c.1 s. 52-53)