Süleyman Aleyhisselam’ın Oğluna Nasihati

Süleyman Aleyhisselam’ın Oğluna Nasihati başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.

Dâvud (a.s.) oğlu Süleyman (a.s.) oğluna sordu: “Hangi şey en rahatlatıcı, hangi şey en tatlı, hangi şey en sevimli ve hangi şey en korkutucudur?”
Süleyman (a.s.) oğluna şöyle nasihâtte bulundu: “En tatlı şey Allâh (c.c.)’ın kullarına rahmetidir. En rahatlatıcı şey Allâh (c.c.)’un kullarını affetmesi, kulların da bazısının bazısını affetmesidir. En sevimli şey cesetteki ruhtur, en korkutucu şey ise ruhun kendisinden çıktığı cesettir. Ey oğlum, susmak hayâdandır. Vakar hayâdandır. Nasıl ki iki taş arasına yılan kolayca girerse alışveriş arasına da hata ve günâh öylece girer. Allâh (c.c.)’dan kork. Çünkü Allâh (c.c.) korkusu her şeye gâliptir, her şeyin üstündedir. Ey oğlum, hidâyete erip doğru yolu bulduktan sonra dalâlete düşmek ne çirkin ve kötü şeydir. Bundan daha kötü olan ise ibâdete devam eden bir âbidin Rabbine ibâdeti terk etmesidir. Gündüz malını satmak için yemin edip, gece rahat uyuyan tüccarın nasıl kurtulacağına şaşarım. Ey oğlum, nemîmeden (laf taşımaktan) sakın. Çünkü o, kılıcın keskin ağzı gibidir.” (ed-Dürru’l-Mensûr)

Cömertlik


Eban b. Osman’dan rivayet edildiğine göre bir kişi Hz. Ubeydullâh b. Abbas (r.a.)’ı zarara sokmak istedi ve Kureyş’in eşrafına gelerek şöyle dedi: “Ubeydullah sizi bugün öğle yemeğine davet ediyor.” Bunun üzerine Kureyş eşrafı Ubeydullâh’a, evini dolduracak kadar akın ettiler. Ubeydullâh “Ne oldu! Bu akının sebebi nedir?” diye sorunca olay kendisine anlatıldı. Bunun üzerine Ubeydullâh bir taraftan meyve satın alınmasını emretti. Öbür taraftan da tirit yapılmasını ve ekmek pişirilmesini emretti. Meyveler misafirlere takdim edildi. Misafirler daha meyveleri bitirmeden sofralar kuruldu. Onlar doyasıya yediler. Ubeydullâh vekillerine “Bu sofralar her gün bizde var mı?” dedi. Onlar “Evet!” deyince, Ubeydullâh: “O halde bunlar her gün bizde öğle yemeği yesinler” dedi.
(İmâm Gazâli, İhyâu Ulûmi’d-dîn, 3.c., 535.s.)