Cehennemden deve boynu büyüklüğünden bir ateş çıkar ve mahşer halkına gelir. Onun, gören iki gözü ve fasih lisânı vardır.
-Ben üç sınıfa vekil kılındım, her inatçı zalime der ve susam tanesini kuşun topladığı gibi onları safların arasından toplar, onları Cehenneme atar. Sonra ikinci olarak çıkar ve:
-Ben Allah ve rasülüne eziyet edenlere vekil kılındım der, saflar arasından onları toplar. Cehenneme atar. Sonra üçüncü olarak çıkar ve
-Ben resim ve (heykel şeklinde) sûret yapanlara vekil kılındım der, saflar arasından onları toparlar ve Cehenneme atar. Bu üç sınıf yerlerini aldıktan sonra amel sayfaları açılır, mîzân kurulur ve mahlukât hesaba çağrılır. (Hopalı Osman Efendi, Dürretül Nasihin s. 223)
Hesapsız Cennete Girecekler
Buhâri ile İmâm Ahmed’in ve Kurtubi, Sa’lebi, ve Bahru’l Medîd tefsirlerinin beyanına göre şu kimseler hesapsız cennete girecektir: rükye yapmayanlar, hiçbir şeyi uğursuz kabul etmeyenler, (nazarlık için) dağlama yapmayanlar, Rablerine tevekkül edenler,  hayırda öne geçenler,  insanları bağışlayan ve affedenler, sabredenler, Allah tarafından hesaba çekilmeden önce öz eleştiri yapıp nefislerini hesaba çekenler, inanarak sevabını Allâh’tan bekleyerek; mahlukatın faydası için ıssız çölde su kuyusu yaptıranlar.
İhvana (mü’min kardeşlerine) ta’zîm eden,  Ebrâr (iyi insanlara) saygı gösteren ve onları yücelten,  Hayırlılara saygı gösteren,  Komşularına (ve akrabalarına) sıla rahm eden,
Fâcirlerle düşüp kalkmayan kimse, Hesapsız ve azapsız olarak cennette girer
İslâm ile hidâyet bulup; Allâhü Teâlâ Hazretlerinin kendisine verdiğine kanaat eden hesapsız cennette girer.
Yalan söylemeyi terk eden hesapsız olarak cennette girer.
 (Ömer Faruk Hilmi, Sâlihlerin Menkıbeleri, c. 10 s. 687,715)