Bi-smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
Bi-smi’llâhi arkîke, allâhu yeşfîke, ezhibi’l-be’se, rabbe’n-nâsi, ve’şfi, ente’ş-şâfî, lâ-şifâe illâ şifâuke, şifâen lâ-yuğâdiru sekamen. Âmîn. Bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîne. Min külli şey’in yü’zîke ve min külli ‘aynin ve hâsidin, allâhu yeşfîke.
ŞİFÂ DUÂLARI (2)
Bi-smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
Bi-hakki enzelnâhu ve bi-hakki nezele, ezhibi’l-be’se rabbe’n-nâsi ‘annî, işfi ente’ş-şâfî lâ-şifâe illâ şifâuke işfi şifâen.
ŞİFÂ ÂYETLERİ
Îkâz: Şifâ âyetleri, sabah ve akşam yedişer def‘a okunacaktır.
Bi-smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
Ve yeşfi sudûre kavmin mü’minîne. (Tevbe s. 14)
Ve şifâun li-mâ fî’s-sudûr. (Yûnus s. 57)
Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvênuhu fîhi şifâun li’n-nâsi. (Nahl s. 69)
Ve nünezzilü mine’l-kur’âni mâ hüve şifâun ve rahmetün li’l-mü’minîne. (İsrâ s. 82.)
Ve izâ maridtü fe-hüve yeşfîni. (Şuarâ s. 80)
Kul hüve li’llezîne âmenû hüden ve şifâen. (Fussilet s. 44)
ŞİFÂ SALÂTI
Allâhümme salli ‘alâ seyyidinâ, Muhammedin tıbbül gulübi ve devâihâ ve âfiyetül ebdâni ve şifâihâ ve nûrul ebsâri ve ziyâihâ ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim. (Buhari)
Bu salevâtın hasta ve yakınları tarafından bol bol okunması tavsiye edilmiştir.
(Ömer Muhammed Öztürk, İbadet Takvimi ve Dualar, s.207)