Îkâz: Şifâ Âyetleri, bir defada hepsi okunmak üzere
sabah ve akşam yedişer defa okunacaktır. Hastalığın şiddetine
göre sayı artırılabilir.
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
Ve yeşfi sudûra kavmin Mü’mînîn. (Tevbe s. 14)
Veşifâun li-mâ fi’s-sudûr. (Yûnus s. 57)
Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvenuhu
fihi şifâun li’n-nâs. (Nahl s. 69)
Ve nünezzilü mine’l-kur’âni mâ hüve şifâun ve rahmetün
li’l-Mü’mînîn. (İsra s. 82)
Ve izâ meridtü fe-hüve yeşfin. (Şuarâ s. 80)
Gul hüve li’llezîne âmenû hüden ve şifâ’en. (Fussilet
s. 44)
ŞİFÂ DUÂLARI-1
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
Bismillah! erkîke, Allâhü yeşfike, ezhibi’l-be’se,
Râbbe’n-nâsi, ve’şfi, ente’ş-şâfi, lâ-şifâe illâ şifâuke,
şifâen lâ-yuğâdiru sekamen. Âmîn. Bi-rahmetike yâ
erhame’r-râhimîn. Min külli şey’in yü’zîke ve min külli ‘aynin
ve hâsidin, Allâhü yeşfîk.
ŞİFÂ DUÂLARI-2
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
Bi-hakki enzelnâhu ve bi-hakki nezele, ezhibi’l-be’se
Râbbe’n-nasi ‘annî, i’şfi ente’ş-şâfi’ lâ-şifâe illâ şifâuke i’şfi
şifâ’.
(Hz. Mahmûd Sâmî Ramazânoglu {k.s), Duâlar ve Zikirler)
ŞİFÂ İÇİN OKUNACAK SALAVAT-I ŞERİFE
Allâhümme sallı ‘alâ seyyidinâ, Muhammedin tıb-bül
gulübi ve devâihâ ve âfiyetül ebdâni ve şifâihâ ve nûrul
ebsâri ve ziyâihâ ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim.
Bu salevâtın hasta ve yakınları tarafından bol bol
okunması tavsiye edilmiştir.
(Ömer Muhammed Öztürk, İbâdet Takvimi ve Duâlar, 207-211.s.)