Şifa Ayetleri

Şifa Ayetleri başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
Îkâz: Şifâ Âyetleri, bir def‘ada hepsi okunmak üzere sabah ve akşam yedişer def‘a okunacaktır. Hastalığın şiddetine göre sayı artırılabilir.
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
Ve yeşfi sudûra gavmin Mü’mînîn. (Tevbe, 14)
Ve şifâun li-mâ fî’s-sudûr. (Yûnus, 57)
Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvênuhu fîhi şifâun li’n-nâs. (Nahl, 69)
Ve nünezzilü mine’l-kur’âni mâ hüve şifâun ve rahmetün li’l-Mü’mînîn. (İsrâ, 82)
Ve izâ meridtü fe-hüve yeşfîn. (Şuarâ, 80)
Gul hüve li’llezîne âmenû hüden ve şifâ’. (Fussilet, 44)
ŞİFÂ DUÂLARI (1)
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
Bismi’llâhi ergîke, Allâhü yeşfîke, ezhibi’l-be’se, Râbbe’n-nasi, ve’şfi, ente’ş-şâfî, lâ-şifâe illâ şifâuke, şifâen lâ-yuğâdiru segamen. Âmîn. Bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîne. Min külli şey’in yü’zîke ve min külli ‘aynin ve hâsidin, Allâhü yeşfîk.
ŞİFÂ DUÂLARI (2)
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
Bi-hakki enzelnâhu ve bi-hakki nezele, ezhibi’l-be’se Râbbe’n-nasi ‘annî, i’şfi ente’ş-şâfi’ lâ-şifâe illâ şifâuke i’şfi şifâ’.
(Hz. Mahmûd Sâmî Ramazânoglu (k.s.), Duâlar ve Zikirler)
ŞİFÂ SALÂTI
Allâhümme salli ‘alâ seyyidinâ, Muhammedin tıbbü’l gulûbi ve devâihâ ve âfiyetü’l ebdâni ve şifâihâ ve nûrul ebsâri ve ziyâihâ ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim.
Bu salâvatın hasta ve yakınları tarafından bol bol okunması tavsiye edilmiştir. Not: Duâlar serisinin bir sonraki yazısı 20 Ocak tarihindedir.
(Ömer Muhammed Öztürk, İbadet Takvimi ve Duâlar, s.167-170)