Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: «Allah (c.c.)’ın kulları, tedavi olun. Allah-û Teâlâ derdi yarattığı gibi dermanı da yaratmıştır.» (Tirmizi ve İbn-i Mâce, Usame (r.a.)’den rivayet etmişlerdir) buyurmuşlardır.
Yine bir -Hadîs-i Şeriflerinde Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: «Alah-û Teâlâ her hastalığa bir ilâç yaptı. Hastalık kendi ilâcına rastlarsa Allah (c.c.)’ın izniyle yok olur.» (Müsned-İmâm-ı A’zam) buyuruyorlar. Doktorun vazifesi hastalı­ğın hangi ilâçlarla iyi olabileceğini tesbittir. Cenâb-ı Hak (c.c.) bu dünyayı sebepler dünyası olarak yaratmıştır. Hastalığın iyileşmesi için sebep­lere sarılmak lâzımdır. Bunlar doktor ve ilâçlar­dır. Şifayı doktor ve ilâçlardan bilmemek gerekir. «Şifa Allah (c.c.)’tandır.» (Şuara, Sh.: 80)