Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: «Allah(c.c.)ın kulları tedavi olun Allahû Teâlâ derdi yarattığı gibi dermanı da yaratmıştır.» (Tirmizî ve ibn-i Mâce Usame (r.a.)’den rivayet etmiş­lerdir) buyurmuşlardır.
Yine bir Hadîs-i Şeriflerinde Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: «Allahû Teâlâ her hastalığa bir ilâç yaptı. Hastalık kendi ilâcına rastlarsa Allah (c.c.)’in izniyle yok olur.» (Müsned -İmâm-ı A’zam) buyuruyorlar. Doktorun vazifesi hastalığın hangi haçlarla iyi olabileceğini tesbittir. Cenâb-ı Hak (c.c.) bu dünyayı sebepler dünyası olarak yaratmıştır. Hastalığın iyileşmesi için sebeplere sarılmak lâzımdır. Bunlar doktor ve ilâçlardır. Şifayı doktor ve ilâçlar­dan bilmemek gerekir «Şifa Allah (c.c.)’tan­dır» (Şuara S.: 80).