Allah (c.c.) İblis’e:
«Ben sana secde emretmiş iken, seni secde etmekten alıkoyan neydi?» buyurdu, İblis şöyle dedi: «Ben Âdem’den hayırlıyım. Çünkü beni ateşten, O’nu ise çamurdan yarattın»
Allah-û Teâlâ:
«Hemen in oradan (Cennetten). Sana Cennet­te kibirlenmek gerekmez. Haydi çık. Çünkü sen hor ve bayağı kimselerdensin.» buyurdu, İblis:
“Bana, kıyamete kadar ömür ve müddet ver”. dedi.
Allah-û Teâlâ da:
«Sen mühlet verilenlerdensin.» buyurdu. İb­lis:
«Öyleyse, beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki, insan oğullarını saptırmak için mu­hakkak senin doğru yoluna oturacağım, vesvese verip pusu kuracağım. Sonra onlara önlerinden ve arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım…» dedi.    (A’raf: 12-17)