Havass’ın yani sâlihlerin orucu bütün azâları günahlardan korumaktır.

Gözü korumak: Peygamber (s.a.v.) Efendimiz:

“Şehvet nazarı ile bakmak, şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Kim Allâh korkusuyla onu terk eder, yani şehvet gözü ile bakmazsa, Allâhü Te‘âlâ ona öyle bir îmân nasîb eder ki zevkini kalbinde duyar.”

Dilini korumak: Yine Resûl-i Ekrem (s.a.v.):

“Oruç, (bütün fenâlıklardan ve cehennemden bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu vakit câhillik edip kem söz söylemesin. Şâyet birisi kendisiyle itişmeğe veya kendisine karşı ağız bozmağa kalkışırsa; ben oruçluyum, diye mukâbelede bulunsun.” buyurmuştur.

Kulağı korumak: Kulağı, şer‘an dinlenmesi mekruh olan her şeyden muhâfaza etmektir. Konuşulması yasak olan her şeyin, dinlenmesi de yasaktır. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) de:

“Gıybet eden ve dinleyen, günahta ortaktırlar.” buyurmuşlardır.

Diğer uzuvları korumak: El ayak gibi diğer uzuvlarını fenalıktan, midesini iftar vakti şübheli lokmadan korumaktır. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz:

“Nice oruç tutanlar var ki tuttukları oruçtan, açlık ve susuzluktan başka kârları yoktur.” buyurmuştur.

İftar vakti az yemek: İftar vakti, helâl yemeğinden de tıka-basa karnını doldurmayacak şekilde az yemektir.

İftardan sonra korku ile ümit arasında olmaktır: Acaba orucu kabul olan mukarreblerden mi, yoksa kabul olmayan gazaba uğramış kimselerden midir? Bunu düşünmelidir.                   (Huccetü’l İslâm İmâm-ı Gazâlî (rh.a.),

İhyâ u ‘Ulumi’d-din, 1.c., 660-665.s.)

Bir Yorum Bırak