Ali Ramiteni hazretleri buyuruyor ki: Salih bir kimse olabilmek için şunları yapmalı:

  1. Allâh (c.c.)’u çok hatırlamalı. Allâhü Teâlâyı hatırlamak için söylenecek en faziletli söz La ilâhe illallah demektir. Bunu söylemeye devam eden, ihlas sahibi olur. İhlas; bütün işlerini Allâh (c.c.) rızası için yapmak, dünyaya ait mal ve makamlardan hevesini kesip ahireti istemektir. İhlaslı kimse; “Benim tek gayem Allâh (c.c.)’un rızasıdır” der. Kur’an-ı Kerim’de de mealen, “Ey iman edenler! Allâh’ı çok anın” buyuruldu. (Ahzâb s. 41) Nefsin hep zararlı olan isteklerinden kurtulmak için devamlı Allâhü Teâlâ’yı anmalıdır.
  1. Kalbe dikkat etmeli. Kalbe dört çeşit düşünce gelir. Bunlar; Rahmandan, melekten, şeytandan ve nefsten. Rahmandan gelen; gafletten uyandırır, kötü yoldan doğru yola kavuşturur. Melekten gelen; ibadete rağbet ettirir. Şeytandan gelen günâhı güzel gösterir. Nefsten gelen ise, dünyanın faydasız şeylerini istetir. Şeytani ve nefsani düşüncelerden kurtulmak gerekir.
  2. Allâh (c.c.)’un hükmüne rıza göstermeli. Havf ve reca, yani korku ve ümit arasında yaşamalı. Çünkü imansız öleceğinden korkan, günâh işlemez.

Ayrıca mümin, Cenneti ümit eder, salihlerle sohbet eder. Salihlerle sohbet, günâhlara perde çeker, haramları gözüne kötü gösterir.

  1. İyi hasletlerle süslenmeli. Yani Allâhü Teâlâ’nın âhlakıyla âhlaklanmaktır.
  2. Helal lokma yemeli. Allâhü Teâlâ, “Helal ve temiz olanını yiyin” buyurmaktadır. (Bakara s. 168)

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz ise; “İbadet on kısımdır. Dokuzu helâli talep etmektir” buyurdu. Biri de bütün ibadetlerdir. Haram yiyen, ibadet etme gücünü kendinde bulamaz. Helal yiyen de, günâh işlemez.
(Evliyalar Ansiklopedisi)