Sahur gecenin son üçte birlik vakti olup oruç tutan kişinin bu vakitte sahura kalkıp bir şeyler yemesi müstehaptır. Bazıları sünnet olduğunu söylemişlerdir. Amr b. El-As (r.a.)’den şöyle dediği rivayet edilmiştir:

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu: “Bizim orucumuzla Ehl-i Kitab’ın orucunu ayıran sahur yemeğidir.” (Nesai)

Enes b. Malik (r.a.)’den şöyle dediği rivayet edilmiştir: Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu: “Sahura kalkın. Çünkü sahurda bereket vardır.” (Buhârî)

Sahuru geciktirmek, iftarı acele etmek müstehaptır. Ebu Zer (r.a.)’den Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Ümmetim sahuru geciktirip, iftarı acele ettikçe hayır üzere olmaya devam ederler.” (Ahmed b. Hanbel)

Ayrıca sahurda yemek, gün içerisinde oruç tutmaya yardımcı olur. İbn Abbas (r.a.)’den rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Gündüz uykusuyla (öğlen önce veya sonrasındaki uyku) gece kalkabilmeye, sahur yemeği ile de gündüz orucuna yardım alın.” (Taberânî)

Şayet fecrin doğduğundan şüphe ediyorsa yememesi müstehaptır. İmâm Ebû Hanife ve İmâm Ebû Yusuf’tan böyle rivayet edilmiştir. Bu fetvânın gerekçesi olarak şu hadis-i şerif delil getirilmiştir:

Hasan b. Ali (r.a.)’den şöyle dediği rivayet edilmiştir: Ben Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’den şunu ezberledim: “Seni şüpheye sokanı terk et, şüpheye sokmayana yönel.” (Tirmizi)

(Sualli-Cevaplı İslâm Fıkhı, c.3, s.383-384)

Bir Yorum Bırak