Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
E‘ûzü billâhi min şerri hâzâ’z-zamâni ve este‘îzu bi-hî min şürûri sâiri’z-zamâni ve e‘ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tücîrenî mine’l-belâi fî hâzihi’s-seneti ve kınâ min şerri mâ-kadayte fîhâ ve ekrimnâ fî’s-saferi yâ ekreme’l-ekremîn. Ezhir vahtim hâzihi’ş-şuhûre ‘aleyye bi’s-selâmeti ve’s-sa‘âdeti ve li-ehli beytî ve li-‘akribâî ve li-cemî‘i ümmeti Muhammedin ‘aleyhi’s-salâtü ve’s-selâmu bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn. Allâhümme ferricnâ bi-duhûli’s-saferi vahtimlenâ bi’l-hayri ve’z-zafer.
Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.
Bu zamânın ve diğer zamânların şerrinden Allâh’a sığınıyorum. Senin celâlin ve cemâline sığınıyorum. Bu yılın belâlarından ve o yıl içerisinde hükmettiğin sıkıntılardan Sana sığınıyorum. Ey ikrâmı bol olan Allâh’ım! Bize Safer ayında ikram et. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhametin hürmetine bu ayları bize, âilemize, akrabâmıza ve tüm ümmeti Muhammed’e bereket ve aydınlık kıl. Allâh’ım! Safer’in gelişini bize rahatlık kıl. Hayır ve zaferle bitmesini nasîb eyle.
(Misvâk Neşriyat, İbâdet Takvimi ve Duâlar, 30-31.s.)
ALLAH’IN NAZARGÂHI: KALP
Hz. Peygamber (s.a.v.) buyurur: ‘‘Biliniz ki bedende bir et parçası vardır, o temiz olursa bütün beden temiz olur. Temiz olmazsa bütün beden temiz değildir.’’ (Buhâri)
Allah (c.c.)’ün emirlerini yerine getirmeyip kalplerinin temizliğinden bahsedenlerin sözlerinin değersizliğini şu hadis-i şerif beyan etmektedir. ‘‘Allâhu Zülcelâl kalbe hitap eder. Mükellef olan kalptir. İdrâkin yeri de kalptir kalp bütün azaların reisidir. Zira kalple ruh arasında ilgi vardır.’’ (Tefsir-i Kebir, Tefsir-i Kâzi)
Bir kimsenin kalbi katılaştı mı artık ona hiçbir delil ve burhan tesir etmez. O hakikati kabul etmez onun Cenâb-ı Hakk, Kur’ân-ı Kerim’inde kalbi katı olanları kötülemiştir.
(Gümülcineli Mustafa Efendi, Mecma’ü’l-Fevâid, s.95)