Sadaka cehennemden korur: “Velev bir hurma parçasını sadaka olarak vermekle ateşten sakının. Eğer bunu da bulamazsanız güzel kelime tatlı dil ile o ateşten korunun.”

Sadaka gadabı söndürür: “Sadaka muhakkak Rabb’ın gazabını söndürür, kötü ölmeyi önler.”

Nafaka da sadaka hükmündedir: “Kişi sevâbını umarak ailesinin nafakasının temin edince bu onun için sadaka olur. (Yani ona sadaka sevabı yazılır.)”

Sadakayı geciktirmemeli: “Sadaka vereceğin zaman geciktirme?”

Sadaka-i Câriye: “İnsan ölünce ameli kesilir. (Yani sevap ve günahtan yapacağı bir şey kalmaz.) Ancak şu üç neviden olanlar müstesnadır:

  1. Dâima akan (öldükten sonra da devam eden) sadaka.
  2. Kendisinden fayda görülen (talebe yetiştirmek, hayırlı eser te’lif etmek gibi) ölünün arkasından da durmayıp feyzi devam eden ilim,
  3. Kendisine -âhirete göçtükten sonra- dua edecek hayırlı evlat”

Sadaka-i cariyeden su hayrı: “Sadakanın en faziletlisi (üstün derecelisi) su içirmektir (Su vermek, su hayrı yapmaktır)”

Sağlıkta yapılan hayır: “Kişinin hayatında bir dirhem sadaka vermesi ölürken yüz dirhem sadaka vermesinden hayırlıdır.”

Sadaka ömrü uzatır: “Müslim kimsenin sadakası ömrün uzamasına sebeb olduğu gibi, kötü sondan muhafaza eder”

Sadaka belâyı def eder: “Sadaka yetmiş çeşit belâyı men eder. Bunların en hafifi cüzzam ve baras illetidir.”

Veren el alandan üstündür: “Yüksek (yani sadaka ve hayır veren) el alçak (yani sadaka ve hayır alan) elden hayırlıdır”

(Mahmud Sami Ramazanoğlu(K.S.), Musahabe 5, s.91)

https://www.youtube.com/watch?v=mBDMsr2Of_g