Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz diğer aylara göre Şaban ayında daha çok ibâdet ve taatte bulunurlardı. “Şaban benim ayımdır.” ve “Şaban günahları temizleyendir.” buyurarak bu ayın kadrini yüceltmişlerdir. (Keşfü’l Hafâ)

Hz. Enes (r.a.), Resûlullâh (s.a.v.)’in oruçların en üstünü hangisidir? sorusuna cevâb olarak: “Oruçların en üstünü Ramazan-ı Şerîfe ta’zîm ve hürmet için Şa’ban ayında tutulan oruçtur.” buyurduklarını beyân eylemiştir.

Abdullah (r.a.)’in bildirdiği hadîs-i şerîfte: “Şa’ban ayının son pazartesi günü oruç tutanın günahları mağfiret olunur.” buyurdu. Hz. Âişe (r.anhâ)’nın,; “Ben, Resûlullâh (s.a.v.)’i Şa’bân-ı şerîften daha çok, herhangi bir ayda oruç tuttuğunu görmedim.” diye buyurmuştur

Şa’ban kelimesinde beş harf vardır: Şın, Ayn, Be, Elif ve Nûn. Ş harfi şerefi, Ayn harfi ulviyyeti, yüksekliği, B harfi birri, ihsanı, Elif ülfeti, Nûn ise nuru göstermektedir. Bütün ihsanlar bu ayda, Allâhü Te‘âlâ’dan kullara bahşedilmiştir. Şa’ban öyle bir aydır ki, onda hayırlar açılır, bereketler iner, hatâlar terk olunur, günahlar örtülür.

Bu ayda Peygamber (s.a.v.) Efendimize çok salâvâtı şerîfe getirilir. Şa’ban ayı, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e salâvat ayıdır. Nitekim Allâhü Te‘âlâ: “Elbette ki Allâhü Te‘âlâ ve melekleri peygamberi üzerine salât ederler. Ey îmân edenler! Siz de ona salât ve selâm okuyun.” buyuruyor. (Ahzap s. 56)

Şa‘bân-ı Şerî’fte okunacak duâ: Allâhümme bârik lenâ fî şa’bân ve belliğnâ ramazân vahtim lenâ bi’lîmân ve yessir lenâ bi’l- kur’ân. (Bu duânın, sayı sınırı olmamakla beraber, Şa’bân-ı Şerîf boyunca günde 100 defa

okunmasında fazîlet vardır.) Şa‘ban-ı şerîf duâları:

İlk on (10) gün: “Yâ latîfü celle şânühü”

İkinci on (10) gün: “Yâ rezzâku celle şânühü”

Son on (10) gün: “Yâ azîzü celle şânühü”

(Ömer Muhammed Öztürk, İbâdet Takvimi ve Duâlar, 55.s.)