Aile, Türk toplumunun temelidir. Yeni Medeni Kanun ve 2005 yılında yürürlüğü giren Ceza Kanunu, ailede disiplinini sağlanamaz hale getirmiştir. Mahrem alan olması gereken ailenin içerisine kamu gücünün bu denli müdahalesini mümkün kılmıştır. Kralların bile giremediği kale olan aile, günümüzde polis/jandarma, savcı ve avukatların kol gezdiği alana dönüşmüştür. Eski Medeni kanunda “Ailenin reisi kocadır” ibaresi değiştirilerek “evlilik birliğini eşler beraber yönetirler” hükmü getirilmiştir. Ailenin temsili de eşlere birlikte verilmiştir. Konut seçimi, aile içi tasarruflar, çocukların eğitim tercihleri, harcama ve her türlü karar ve işlemlerde büyük sorunlar yaşanmaktadır. Boşanma ile sonuçlanan yolların başlangıcı olmaktadır. Kadının ailenin reisi olması iki başlı olmasından iyidir! Kaldı ki Avrupa uyum yasaları kapsamında tüm kanunlarımızda pozitif ayrımcılık ilkesi doğrultusunda yapılan değişikliklerle kadın fiilen ailenin reisi olmuştur. Aile Mahkemeleri’nin dava dosyaları ile savcılıklara yapılan müracaatlar incelendiğinde toplumumuzun temeli olan ailenin yıkılmaya başladığını söyleyebiliriz. İstatistiklere göre evlenme oranları azalmakta, boşanmalarda ciddi artışlar olmaktadır. Edinilmiş mallara katılma yasal rejimi, süresiz nafaka, tazminat, aile konutu ve kadını/aileyi koruma amacıyla çıkarılan, ancak aksi sonuçlar doğuran 6284 sayılı yasa, boşanmayı kadınlar bakımından cazip hale getirmiştir. Bu yasanın aileyi ve kadını şiddetten koruma amacıyla çıkarıldığı söylense de hakikâtte aileyi yıkan, kadına şiddeti artıran sonuçlar doğurmuştur. Yılda 200.000 civarında koruma ve tedbir kararları verilmektedir. Aile birliği sarsılmıştır. Bu kanuna göre ailede babanın/kocanın eşine ve kızına eve geç gelmesi halinde “..neredeydin?” demesi, arkadaş seçimine karışması, uzaklaştırma (sürgün) kararı alması için yeterlidir. “Arabuluculuk ve uzlaşma hükümlerinin de uygulanması” bu kanun kapsamında yasaklandığından ailelerin yıkılması, boşanmaların artması, çocukların mağduriyeti ile şiddetin boyut değiştirerek çoğalması sonuçları ortaya çıkmıştır. Vatanını, milletini, ülkesini seven herkesi bu faciayı önlemeye davet ediyoruz.

(Mehmet Şevket Eygi)

Bir Yorum Bırak